Bieszczad 19

bieszczad_19Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie nowy, 19 tom Bieszczadu, rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących artykułów. Życzymy ciekawej lektury, a oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 roku (część VII). Dolina górnego Wiaru i Wyrwy.
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część V). Prełuki i Duszatyn.
Tomasz Hołyński, Intercyzy i zapisy dożywocia źródłem do genealogii szlachty sanockiej w II połowie XVIII w.
Maciej Augustyn, Czy istniał wczesnośredniowieczny system umocnień obronnych w Bandrowie? Czytaj dalej

W Muzeum Podkarpackim o dziejach turystyki górskiej

PTT_PTTKW środę 12 listopada 2014 r. o godz. 17 Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza do swojej siedziby na „Spotkanie Muzealne” w ramach wystawy „Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego” przygotowanej ze zbiorów Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz osób prywatnych. W programie prelekcja Jerzego Kapłona pt. Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz prezentacja diaporamy Waldemara Czado pt. Przez Alpy na heblowanych deskach.

Historia wojenna Stefana Łukasiewicza

lukasiewiczW ramach IX Dni Kultury Ormiańskiej, Związek Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza zaprasza w sobotę, 25 października 2014 r. o godz. 15 do swojej siedziby przy ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego 7/2 w Gliwicach na wernisaż wystaw pt. „W drodze do Polski. Historia wojenna Stefana Łukasiewicza 1914-1920” autorstwa Magdaleny Bernackiej. W programie referat prof. Andrzeja Zięby wprowadzający do tematyki wystawy oraz rozmowa z jej autorką. Wystawę przedstawiającą unikatowe fotografie z frontów I wojny światowej, w tym z walk w Karpatach Wschodnich, można będzie oglądać do 30 listopada. Artykuł Magdaleny Bernackiej o jej dziadku, Stefanie Łukasiewiczu i jego karpackiej epopei zamieścimy w 48 tomie „Płaju”.

Legiony Polskie w Karpatach Wschodnich

sklodowsk2iW dniu 24 października 2014 r. w 100-lecie walk toczonych przez polskich legionistów w Karpatach Wschodnich Dom Spotkań z Historią zaprasza o godz. 18  do swojej siedziby w Warszawie przy ul. Karowej 20 na spotkanie z dr. Janem Skłodowskim, fotografikiem, pisarzem, podróżnikiem, badaczem Kresów, od lat dokumentującym i popularyzującym karpacką epopeję Legionów, który opowie o walkach Legionów w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej i o Rzeczpospolitej Rafajłowskiej. Wstęp wolny.

Słownik magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich

lapa_nTatrzański Park Narodowy jako wydawca oraz Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego mają zaszczyt zaprosić na przedpremierowe spotkanie z książką „Góralskie czary. Słownik magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich” oraz jej autorkami: Urszulą Janicką-Krzywdą i Katarzyną Ceklarz, które odbędzie się w ramach festiwalu „Inspirowane górami” 18 października 2014 r. o godz. 18 w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, ul. Krupówki 41. Spotkanie odbędzie się wokół stołu, na którym znajdą się chleb, czosnek, smalec, a także napary z ziół. O ich tajemnej mocy opowie  – słowami autorek książki – Jaga Siemaszko, aktorka Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Spotkaniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy „Pachnące jarzębina” zdjęć Barbary Caillot-Dubiis wykorzystanych w książce.

Kolokwium vincenzowskie

kol_vincWe Wrocławiu w ramach kolejnej edycji międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury „Bruno Schulz Festiwal” w dniach 14-19 października 2014 r. odbędzie się szereg imprez poświęconych Stanisławowi Vincenzowi.
Pierwsza z nich już trwa. Jest to plenerowa wystawa planszowa o Stanisławie Vincenzie pt. „Dialog o losie i duszy” na ul. Oławskiej. Potrwa do 21 października. Pozostałe odbędą sie w ramach kolokwium vincenzowskiego w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37:
– we wtorek, 14 października w godz. 9–16 sesja naukowa „Dialog o literze i duchu”, a w programie:
Jacek Kolbuszewski, Vincenz wobec wartości; Czytaj dalej

Dzieje kompanii huculskiej 2 pułku piechoty Legionów Polskich (Płaj 38)

Andrzej Wielocha

01_komp_huc_kossakPod koniec listopada 1914 r. 71 rosyjska dywizja piechoty rozpoczęła ofensywę z rejonu Śniatynia i Waszkowiec w górę doliny Czeremoszu. Pod jej naporem austriacka 54 dywizja piechoty gen. Schultheissa cofnęła się aż do Uścia Putyłowego. Dowódca frontu gen. Pfanzer-Baltin postanowił na zagrożony odcinek frontu przerzucić bataliony wydzielone z grupy Legionów Polskich.
25 listopada 1914 r. przyszedł do Rafajłowej rozkaz nakazujący grupie gen. Durskiego złożonej z 5 batalionów 2. i 3. pułku piechoty przejście pospiesznym marszem w dolinę Czarnego Czeremoszu w rejon Krzyworównia – Jasienów Górny na pomoc cofającej się 54 dywizji. Grupa, którą prowadził płk. Zygmunt Zieliński została podporządkowana gen. Schultheissowi dowódcy cofającej się 54 dywizji. Marszruta wydzielonych oddziałów wiodła doliną Dołżyńca, a następnie Prutca do Tatarowa. Postoje wyznaczono w Błotku, Tatarowie, a następnie w Worochcie, Żabiem i w Jasienowie Górnym. Wraz z grupą odeszła z Rafajłowej część artylerii i kawaleria, a za nimi cała Komenda Legionów. Tabory skierowano przez Königsfeld (1), Dombo do Taraczköz w dolinie Cisy, gdzie załadowane zostały na wagony i przewiezione koleją do Körösmezö. Cała ta operacja w literaturze historycznej, a także we wspomnieniach funkcjonuje najczęściej pod nazwą „kampania na Huculszczyźnie”, co jest o tyle ciekawe, że przecież Rafajłowa i jej najbliższe okolice, tak w większości opracowań etnograficznych, jak i w potocznym mniemaniu, to także Huculszczyzna. Czytaj dalej

Pomoc Ukrainie!

Zamieszczamy apel COTG PTTK, który w pełni popieramy. Wesprzyjmy Ukrainę w potrzebie!Ukraina_zbiorka_baner_m

Tuż za granicą naszej Ojczyzny rozgrywają się wydarzenia, które budzą głęboki sprzeciw. W ich wyniku śmierć i rany odnoszą tysiące ludzi. Wśród nich są nasi przyjaciele z górskich wędrówek po Karpatach Wschodnich. Do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK zwrócili się z prośbą o pomoc przedstawiciele lwowskich szpitali, przedstawiając listę niezbędnych leków. Dlatego rozpoczynamy zbiórkę dobrowolnych wpłat na pomoc poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie na konto bankowe nr 61 9068 1013 0000 0000 0153 5080.
Uzgodniliśmy wszelkie procedury związane ze zbiórką pieniędzy, zakupem leków i ich transportem ich na Ukrainę. Koszty organizacyjne i transportu poniesie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Więcej szczegółów na cotg.pttk.pl

Uroczystości u stóp Gorganów

tablica2mOd 30 września do 4 października 2014 r. w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej odbywały się organizowane przez Towarzystwo Karpackie uroczyste obchody jubileuszu stulecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Kulminacyjnym ich punktem było odsłonięcie 4 października tablicy pamiątkowej ufundowanej staraniem naszego Towarzystwa w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nadwórnej. Poprzedziła je msza święta odprawiona przez proboszcza nadwórniańskiej parafii ks. Walerego Skrabę wspólnie z o. Marcinem Wirkowskim paulinem z Kamieńca Podolskiego. W uroczystościach udział wziął Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, przedstawiciele władz miasta i regionu, oraz polskich organizacji. Wystąpił Chór Katedry Lwowskiej, a członkowie lwowskiego Strzelca zaciągnęli przed tablicą wartę honorową. W kruchcie kościoła zaprezentowana została przygotowana przez Jana Skłodowskiego wystawa przedstawiająca walki Legionów Polskich w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. Czytaj dalej

Powrót karpackiego poety

Harasymowicz_mNakładem oficyny Wydawniczej „Wierchy” jako druga w serii „Pro Memoria” ukazała się książka będąca pokłosiem zorganizowanej w Krakowie w 2013 roku konferencji pt. „Jerzy Harasymowicz, poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny”. Stanowi – pierwsze pod ponad dwudziestopięcioletniej przerwie od wydania Księcia z Kraju Łagodności Andrzeja Kaliszewskiego – wszechstronne odczytanie twórczości poety, zafascynowanego przyrodą i życiem mieszkańców Bieszczadów i Sądecczyzny, a także nowe oświetlenie jego dorobku oraz wskazanie nieznanych aspektów jego biografii. Oprócz wielu interesujących tekstów na szczególną uwagę zasługuje obszerna, licząca pond 500 pozycji bibliografia z indeksem autorów.
Jerzy Harasymowicz poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny. Pod redakcją Bolesława Farona, Kraków 2014 COTG PTTK, 372 str. Czytaj dalej