Huculszczyzna 2016 przykładem dobrych praktyk

W ostatnich dniach trafiła do naszych rąk wydana w tym roku, licząca 190 stron książka opatrzona trochę przydługim tytułem XVIII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2016. Jest to plon wymienionej w tytule wyprawy łódzkich studentów, którzy z inicjatywy Włodzimierza Witkowskiego i pod jego kierunkiem od osiemnastu lat inwentaryzują drewniane cerkwie na szeroko pojętej Huculszczyźnie. O wyprawie tej, a także o wcześniejszych pisaliśmy już wielokrotnie na naszym portalu. Pokłosiem wszystkich wypraw były wystawy prezentujące efekty prac inwentaryzacyjnych, a ostatnio także niektórym z nich (XV i XVII) towarzyszyły foldery, jednak książkę z prawdziwego zdarzenia otrzymujemy po raz pierwszy.  Składa się ona z dwóch części. W pierwszej poza wstępem i przedstawieniem zastosowanych metod pomiarowych wraz z rzutami 12 inwentaryzowanych cerkwi znalazły się omówienia poszczególnych świątyń z ich fotografiami i rysunkami konstrukcyjnymi lub szczegółowymi rzutami oraz bibliografia i źródła.
Tak szczegółowych, aktualnych i zweryfikowanych informacji o cerkwiach w Tyśmieniczanach, Hwozdzie, Tarnowicy Leśnej, Iwanowacach, Trościance, Kamionce Małej, Majdanie Średnim, Glinkach, Hawryłówce, Kowalówce, Myszynie i Kluczowie Wielkim nie znajdziemy niegdzie indziej. Druga część zawiera wspomnienia i refleksje uczestników wyprawy. Co najważniejsze i co warto wskazać jako doskonały wzór dobrych praktyk – książka jest dwujęzyczna, ponieważ większość tekstów tłumaczona jest na ukraiński. W tym miejscu trzeba też koniecznie powiedzieć, że od samego początku organizowanych przez Włodzimierza Witkowskiego wypraw żelazną zasadą jest przekazywanie kopi opracowanej dokumentacji inwentaryzacyjnej każdej cerkwi ich proboszczom lub wspólnotom parafialnym.