Periodyki

Bieszczad 19

bieszczad_19Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie nowy, 19 tom Bieszczadu, rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących artykułów. Życzymy ciekawej lektury, a oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 roku (część VII). Dolina górnego Wiaru i Wyrwy.
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część V). Prełuki i Duszatyn.
Tomasz Hołyński, Intercyzy i zapisy dożywocia źródłem do genealogii szlachty sanockiej w II połowie XVIII w.
Maciej Augustyn, Czy istniał wczesnośredniowieczny system umocnień obronnych w Bandrowie? Czytaj dalej

Magury’13

Magury_13Ukazały się Magury’13 rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi. Jest to 183 publikacja SKPB Warszawa.  A oto zawartość numeru liczącego 184 str.:
Damian Nowak, Terytorium strachu – cmentarze epidemiczne w Polsce południowej;
Damian Nowak, Odrzechowa szlachecka – zarys dziejów majątków szlacheckich w Odrzechowej i Pastwiskach;
Adam Baniak, Tajemnicza mogiła – post scriptum;
Andrzej Olejko, Pamiętna karpacka Wielkanoc 1915 roku – rzecz o zapomnianej bitwie wielkanocnej;
Bogusław Głód, Podporucznik Wilhelm von François pod Gorlicami; Czytaj dalej

XXIV tom Almanachu Muszyny

almanach_muszyny_2014Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca ukazał się kolejny, XXIV tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom liczy 352 strony i zawiera wiele niezwykle interesujących tekstów, świetnych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne i relacje z wydarzeń związanych z regionem. A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Artur Ginter, Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych,
Barbara Rucka, Dworski zespół w Muszynie na tle podobnych zabytkowych kompleksów w Polsce,
Karol Strelec, Spišská Sobota – historický urbanisticko-architektonický klenot,
Czytaj dalej

Bieszczady Odnalezione

bieszcz_odnal_2Ukazał się drugi numer czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione”, wydawanego przez „Stowarzyszenie Rrozwoju Wetliny i Okolic”. Liczy 120 stron i można w nim znaleźć:
– relację z odkrycia najstarszych śladów człowieka w Bieszczadach Wysokich,
– wyniki najnowszych badań nad historią Hoczwi i zamku hoczewskiego,
– artykuł o transkarpackich szlakach komunikacyjnych w okresie neolitu,
– sprawozdanie z badań archeologicznych w nieistniejącej wsi Jaworzec,
– drugą część monografii Wetliny,
–  drugą część Historii bieszczadzkich kolejek wąskotorowych.
Informacje dotyczące czasopisma można uzyskać pod dresem e-mail: zbychmaj@op.pl

Watra rediviva

watra11Po trwającej trzynaście lat przerwie, ukazała się kolejna „Watra” – wydawnictwo periodyczne SKPG w Krakowie. Tematyka numeru jest bardzo zróżnicowana, a oto spis zawartych w niej artykułów:
1. Wędrówki zabytków nad brzegami Jeziora Czorsztyńskiego – Andrzej Siwek,
2. Wiara według górali, czyli o mozaice wyznaniowej w Wiśle – Renata Czyż,
3. Płaszczanica. Jej historia i rola w liturgii Kościoła Wschodniego – Anna Warzycha,
4. Historia Beaty Łaskiej, jej córki Halszki i męża Olbrachta – Leszek Ogórek, Czytaj dalej

Nowe bieszczadzkie czasopismo!

„Bieszczady Odnalezione” to czasopismo Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, które ma ambicję popularyzować wiedzę o Bieszczadach i być pouczającą lekturą dla wszystkich ich miłośników. Życzymy sukcesu i trzymamy kciuki.
A oto spis treści pierwszego, liczącego 72 str. numeru:
Z. Maj, Monografia Wetliny,
Ł. Bajda, Osiemnastowieczna Wetlina w świetle inwentarza z 1713 r.,
Z. Maj, Bieszczadzkie kolejki wąskotorowe, cz. I,
M. Dobrowolski, Jak odnalazłem swoje Bieszczady,
Sz. Modrzejewski, Dydiowa – na granicy światów i pamięci – losy kamieni,
Z. Maj, Wycieczka szkoleniowa ścieżką „Bieszczady Odnalezione”.
Możliwości zakupu pierwszego numeru pod adresem: zbychmaj@op.pl

Almanach Muszyny 2013

Z punktualnością budzącą szacunek i zazdrość u „konkurencji” ukazał się na początku lipca kolejny, już XXIII tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom dedykowany jest 725 rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o Muszynie i zawiera jak zawsze mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, wiele pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne z wydarzeń związanych z regionem.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Kazimierz Przyboś, Mussina gloria et venerabila – salve! Muszyno sławna i czcigodna – bądź pozdrowiona! Czytaj dalej

Magury ’11

Ukazały się Magury ’11, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi, wydawany przez SKPB Warszawa. W liczącym 208 s. numerze można znaleźć mi.  następujące artykuły:
Paweł Kukurowski, Połoniny splamione krwią.
Stanisław Kryciński, Wystąpienia chłopskie latem 1932 roku w powiecie leskim.
Arkadiusz Komski, Kłódki ze starego cmentarza żydowskiego w Sanoku.
Paweł Przybylski, Generał Stefan Adolf Mossor.
Bogdan Horbal, Jeszcze o UPA na Łemkowszczyźnie. Czytaj dalej

Bieszczad nr 16

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy tom „Bieszczadu” nr 16 (rok 2011), rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Ustrzykach Dolnych, a poświęconego głównie problematyce bieszczadzkiej na pograniczu polsko-ukraińskim.
Zawartość rocznika:
Wstęp
Maciej Augustyn, Opis granic wsi Ustrzyki Górne z 1788 r. jako źródło informacji o stosunkach społecznych i przemianach środowiska przyrodniczego nad górną Wołosatką
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część II) Balnica, Maniów, Szczerbanówka Czytaj dalej

Almanach Muszyny 2010

Z niewielkim tylko opóźnieniem spowodowanym wysoką wodą na Popradzie ukazał się XX tom Almanachu Muszyny rocznika wydawanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej. Tradycyjnie już liczy więcej stron niż tom poprzedni, jest bardzo staranie wydany i zawiera wiele niezwykle ciekawych artykułów, których lekturę miłośnikom Karpat serdecznie polecamy.
W najnowszym tomie między innymi:
Ojcumiła Sieradzka-Malec, Antependia kurdybanowe w kościele św. Józefa w Muszynie,
Karolina Grobelska, O wizycie, która zakołysała Krynicą,
Barbara Chudzińska, Trzeci sezon badań archeologicznych na zamku w Muszynie, Czytaj dalej