Periodyki

Magury ’14

magury_14W tych dniach ujrzały światło dzienne kolejne „Magury”, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Datowane na rok 2014, są – co warte podkreślenia – już 184 wydawnictwem warszawskiego SKPB. Liczą 168 stron, w tym 104 ilustracje i 2 mapki.
A oto spis ich zawartości:
Piotr Wirchniański: Łemkowski Thalerhof
Bogusław Głód: Chemiczna wojna pod Gorlicami
Maria Wirchniańska: Gładyszowskie polsko-łemkowskie noce i dnie po II wojnie światowej
Czytaj dalej

Czasopismo „Żabie”

zabie_okladkaW ostatnich dniach ubiegłego roku trafił do naszych rąk drugi numer ukazującego się na Ukrainie czasopisma „Żabie”, wydawanego przez Wierchowiński Park Narodowy (pierwszy nr ukazał się w 2013 r.). Nosi ono podtytuł „ekologiczno-oświatowy krajoznawczy żurnal”, który dobrze oddaje jego zawartość. Znajdujemy tam – na blisko 70 stronach formatu A4 – kilkanaście artykułów z różnych dziedzin. Począwszy od rozważań o możliwości zwiększenia populacji pstrąga w basenie Czeremoszu, po przez wspomnienie o huculskim wirtuozie Romanie Kumłyku, czy historyczny tekst o karpackich ścieżkach Łesi Ukrainki, aż po artykuł o wyjątkowości klauzy Perkałab. Jest tam też artykuł zatytułowany „Z historii etnograficznego centrum Huculszczyzny” traktujący o samym Żabiem, gdzie przedstawiono m.in. kilka różnych teorii pochodzenia jego nazwy. Niestety wszystkie omawiane teorie bazują na tzw. ludowych etymologiach, a autor artykułu nie wspomina nawet o możliwości pochodzenia nazwy miejscowości (a wcześniej polany) Żabie od rumuńskiej nazwy „Jab” odnoszącej się do podagrycznika pospolitego (Aegopodium podagraria L.) rośliny o leczniczych właściwościach, stosowanej dawniej przez pasterzy w leczeniu bydła.
Tak, czy inaczej niewątpliwie z radością należy odnotować powrót – przynajmniej w nazwie czasopisma – do historycznej nazwy miejscowości wymazanej z mapy w czasach sowieckich.
Жаб’є. Еколого-просвітницький краєзнавчий журнал, nr 2, 2014.

Bieszczad 19

bieszczad_19Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie nowy, 19 tom Bieszczadu, rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących artykułów. Życzymy ciekawej lektury, a oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 roku (część VII). Dolina górnego Wiaru i Wyrwy.
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część V). Prełuki i Duszatyn.
Tomasz Hołyński, Intercyzy i zapisy dożywocia źródłem do genealogii szlachty sanockiej w II połowie XVIII w.
Maciej Augustyn, Czy istniał wczesnośredniowieczny system umocnień obronnych w Bandrowie? Czytaj dalej

Magury’13

Magury_13Ukazały się Magury’13 rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi. Jest to 183 publikacja SKPB Warszawa.  A oto zawartość numeru liczącego 184 str.:
Damian Nowak, Terytorium strachu – cmentarze epidemiczne w Polsce południowej;
Damian Nowak, Odrzechowa szlachecka – zarys dziejów majątków szlacheckich w Odrzechowej i Pastwiskach;
Adam Baniak, Tajemnicza mogiła – post scriptum;
Andrzej Olejko, Pamiętna karpacka Wielkanoc 1915 roku – rzecz o zapomnianej bitwie wielkanocnej;
Bogusław Głód, Podporucznik Wilhelm von François pod Gorlicami; Czytaj dalej

XXIV tom Almanachu Muszyny

almanach_muszyny_2014Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca ukazał się kolejny, XXIV tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom liczy 352 strony i zawiera wiele niezwykle interesujących tekstów, świetnych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne i relacje z wydarzeń związanych z regionem. A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Artur Ginter, Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych,
Barbara Rucka, Dworski zespół w Muszynie na tle podobnych zabytkowych kompleksów w Polsce,
Karol Strelec, Spišská Sobota – historický urbanisticko-architektonický klenot,
Czytaj dalej

Bieszczady Odnalezione

bieszcz_odnal_2Ukazał się drugi numer czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione”, wydawanego przez „Stowarzyszenie Rrozwoju Wetliny i Okolic”. Liczy 120 stron i można w nim znaleźć:
– relację z odkrycia najstarszych śladów człowieka w Bieszczadach Wysokich,
– wyniki najnowszych badań nad historią Hoczwi i zamku hoczewskiego,
– artykuł o transkarpackich szlakach komunikacyjnych w okresie neolitu,
– sprawozdanie z badań archeologicznych w nieistniejącej wsi Jaworzec,
– drugą część monografii Wetliny,
–  drugą część Historii bieszczadzkich kolejek wąskotorowych.
Informacje dotyczące czasopisma można uzyskać pod dresem e-mail: zbychmaj@op.pl

Watra rediviva

watra11Po trwającej trzynaście lat przerwie, ukazała się kolejna „Watra” – wydawnictwo periodyczne SKPG w Krakowie. Tematyka numeru jest bardzo zróżnicowana, a oto spis zawartych w niej artykułów:
1. Wędrówki zabytków nad brzegami Jeziora Czorsztyńskiego – Andrzej Siwek,
2. Wiara według górali, czyli o mozaice wyznaniowej w Wiśle – Renata Czyż,
3. Płaszczanica. Jej historia i rola w liturgii Kościoła Wschodniego – Anna Warzycha,
4. Historia Beaty Łaskiej, jej córki Halszki i męża Olbrachta – Leszek Ogórek, Czytaj dalej

Nowe bieszczadzkie czasopismo!

„Bieszczady Odnalezione” to czasopismo Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, które ma ambicję popularyzować wiedzę o Bieszczadach i być pouczającą lekturą dla wszystkich ich miłośników. Życzymy sukcesu i trzymamy kciuki.
A oto spis treści pierwszego, liczącego 72 str. numeru:
Z. Maj, Monografia Wetliny,
Ł. Bajda, Osiemnastowieczna Wetlina w świetle inwentarza z 1713 r.,
Z. Maj, Bieszczadzkie kolejki wąskotorowe, cz. I,
M. Dobrowolski, Jak odnalazłem swoje Bieszczady,
Sz. Modrzejewski, Dydiowa – na granicy światów i pamięci – losy kamieni,
Z. Maj, Wycieczka szkoleniowa ścieżką „Bieszczady Odnalezione”.
Możliwości zakupu pierwszego numeru pod adresem: zbychmaj@op.pl

Almanach Muszyny 2013

Z punktualnością budzącą szacunek i zazdrość u „konkurencji” ukazał się na początku lipca kolejny, już XXIII tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom dedykowany jest 725 rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o Muszynie i zawiera jak zawsze mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, wiele pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne z wydarzeń związanych z regionem.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Kazimierz Przyboś, Mussina gloria et venerabila – salve! Muszyno sławna i czcigodna – bądź pozdrowiona! Czytaj dalej

Magury ’11

Ukazały się Magury ’11, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi, wydawany przez SKPB Warszawa. W liczącym 208 s. numerze można znaleźć mi.  następujące artykuły:
Paweł Kukurowski, Połoniny splamione krwią.
Stanisław Kryciński, Wystąpienia chłopskie latem 1932 roku w powiecie leskim.
Arkadiusz Komski, Kłódki ze starego cmentarza żydowskiego w Sanoku.
Paweł Przybylski, Generał Stefan Adolf Mossor.
Bogdan Horbal, Jeszcze o UPA na Łemkowszczyźnie. Czytaj dalej