Płaj – tomy wydane

Płaj 43

Płaj 43 (jesień 2011) str. 216+16

zawartość tomu:

Wojciech Krukar, Otryt i pod Otrytem

Janusz Smaza, Konserwacja płyty nagrobnej Fieronii z Dubrawskich Orlickiej w Chmielu

Wojciech Krukar, Tajemniczy Niezablecz

Karol Pohorski, Huculszczyzna 1936-1939

Karol Pohorski, Opowieść o przeżyciach polskiej rodziny nad granicą polsko-rumuńską w latach 1939-44

Petro Szekeryk-Donykiw, Dido Iwanczik na wysokiej połoninie

Stanisław Vincenz, O Hucułach dla Encyklopedii Ukraińskiej

Stanisław Vincenz, Wędrówki z polskich Karpat Wschodnich na Węgry – w pamięci ludu i w kronikach

Leszek Rymarowicz, „Święty Chleb” i Huki Hramitnego czyli High Noon w Hryniawie Czytaj dalej

Płaj 42

Płaj 42 (wiosna 2011) str. 208+16

zawartość tomu:

Dariusz Czerniak, Szlakiem wulkanów w poszukiwaniu złota. Góry Metaliferi

Bolesław Hyła, Rumunia Off Road

Jerzy Montusiewicz, Hnitesa – przyczynki do historii poznania i zdobywania szczytu

Jerzy Warakomski, Imię góry. Panorama Hnitesy od strony językowej

Jerzy Montusiewicz, Hnitesa 2011

Mieczysław Samborski, Bogusław Tomaszewski, Wymiana terytoriów przygranicznych między Polską Ludową i ZSRR w 1951 r. Przesiedlenie Bojków z rejonu Ustrzyk Dolnych

Kalendarium Towarzystwa Karpackiego

Fotografie barwne I-XVI.

Czytaj dalej

Płaj 41

PŁAJ 41 (jesień 2010) 200+16

zawartość tomu:

Magdalena Michniewska, Drewniane cerkwie regionu Lăpuş;

Maciej Śliwa, Konfederacka „stolica”;

Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy;

Jerzy Montusiewicz, Pięć nieznanych polsko-rumuńskich znaków granicznych;

Bogusław Tomaszewski, Wytyczenie polsko-radzieckiej granicy państwowej na odcinku bieszczadzkim;

Zbigniew Sikora, W poszukiwaniu śladów dawnych Sianek;

Damian Markowski, Czystka etniczna ludności polskiej Karpat Wschodnich i Podkarpacia (luty–wrzesień 1944). Zarys problematyki;

Władysław Schmidt, Czarnohora w śniegu;

Dmytro Biłohołowy, Gniew Czarnohory; Czytaj dalej

Płaj 40

PŁAJ 40 (wiosna 2010) 208+16

zawartość tomu:

Stanisława Vincenza powrót na Wierchowinę;

Stanisław Vincenz – Iwan Prokopiw. Listy 1960-1971;

Obraz Huculszczyzny w liście Stanisława Vincenza do gen. Tadeusza Kasprzyckiego;

Tadeusz M. Trajdos, Gimnazjum kołomyjskie w latach szkolnych Stanisława Vincenza;

Andrzej Wielocha, Tajemnicza nazwa „Beskid” – jej desygnaty, konteksty i znaczenia (część II);

Leszek Rymarowicz, Ocalony świat. Gertnerzy z Żabiego;

Jan Skłodowski, Andrzej Klakurka i pomnik legionistów w Rafajłowej; Czytaj dalej

Płaj 39

PŁAJ 39 (jesień 2009) 224+16+2

zawartość tomu:
Andrzej Wielocha, Tajemnicza nazwa „Beskid”, jej desygnaty, konteksty i znaczenia;
Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej;
Zbigniew Sikora, Zmiany graniczne na Górnej Orawie i koło Krynicy;
Zbigniew Sikora, Dwanaście żeliwnych polsko-rumuńskich znaków granicznych;
Wojciech Krukar, Czy Pikuj jest najwyższym szczytem Bieszczadów?
Zbigniew Sikora, Źródła Sanu – geografia i najnowsza historia;
Wojciech Krukar, Jeszcze o głównym źródle Sanu;
Paweł Libera, Worochta w oczach harcerzy 1 Drużyny Harcerskiej im. St. Leszczyńskiego;
Adam Bartosz, Z Hucułami na grobach ucztowanie; Czytaj dalej

Płaj 38


PŁAJ 38 (wiosna 2009) 224+16

zawartość tomu:

Jan Skłodowski, Spacer historyczny po Rafajłowej,
Jan Skłodowski, Rzeczpospolita rafajłowska. Epizody wojenne i pomniki legionowe,
Konstanty Edward Cieszkowski, Pierwsze strzały w Rafajłowej,
Tadeusz M. Trajdos, Szlak bojowy II Brygady Legionów Polskich
od marca 1915 r.,
Andrzej Wielocha, Dzieje kompanii huculskiej 2 pułku piechoty Legionów Polskich,
Paweł Ziemnicki, Stanisław Strzelecki – bohater spod Kirlibaby,
Leszek Rymarowicz, Pułkownik Norbert Okołowicz (1890–1943). Kartki do biografii,
Norbert Okołowicz, Noc z 15 na 16 lutego w II Brygadzie, Czytaj dalej

Płaj 37


PŁAJ 37 (jesień 2008) 232+8

zawartość tomu:

Jurij Nesteruk, Dzieje wysokogórskich stacji biologicznych na Połoninie Pożyżewskiej,
Księga pamiątkowa Stacji botanicznej na Połoninie Pożyżewskiej. Lektura po latach,
Andrzej Wielocha, Oronim „Czarnohora” w XVI-wiecznej kartografii,
Tomasz Borucki, Trzy przyczynki do toponomastyki Czarnohory,
Jan Skłodowski, O kolejce leśnej Nadworna – Rafajłowa,
Grzegorz Rąkowski, Śladami Brunona Schulza w Drohobyczu,
Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami,
Tomasz Kowalik, Kalendarium pienińskie Orłowicza,
Zbigniew Sikora, Główne źródło Sanu znajduje się pod Piniaszkowym, Czytaj dalej

Płaj 36


PŁAJ 36 (wiosna 2008) 224+16

zawartość tomu:

Piotr Janko: Wodociąg turczekowski i inne zabytki techniki „złotej” Kremnicy,
Mirosław J. Barański: Zagadkowa Mraźnica,
Łukasz Łuczaj: Bukiety święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Beskidzie Niskim i Dołach Jasielsko-Sanockich,
Ewa Bryła: W dolinie Tyrawki,
Wojciech Krukar: Gdzie jest główne źródło Sanu?
Tomasz Kosiek: Współczesne wesele we wsi rejonu turczańskiego w ukraińskich Karpatach,
Ewelina Grygier: Bitla,
Łukasz Quirini-Popławski: Muzeum Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji,
Tadeusz M. Trajdos: Garść wspomnień i spostrzeżeń z Pokucia. Lato i jesień 2008, Czytaj dalej

Płaj 35


Płaj 35 (jesień 2007)  224+32

zawartość tomu:
Uwaga, konkurs!
O ilustracjach
Andrzej Ruszczak, Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego perypetie na granicy węgierskiej (1939–1940);
Andrzej Ruszczak, Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mogoruk;
Stanisław Vincenz, O czasie huculskim (wycieczkowe wspomnienia i refleksje);
Michał Kaczmarek, Śladami Stanisława Vincenza po Huculszczyźnie…;
Dariusz Dyląg, Vincenz – potrzeba własnej mitologii;
Andrzej Wielocha, Petro Szekeryk-Donykiw. Biografia nie całkiem kompletna;
Petro Szekeryk-Donykiw, Fłojera dziadka Iwańczyka;
Petro Szekeryk-Donykiw, Czarownik Ołeksy; Czytaj dalej

Płaj 34


Płaj 34 wiosna 2007 (216+16 stron)

zawartość tomu
Andrzej Wielocha, Pół wieku w górach, czyli jubileusz „beskidzkich”,
Dariusz Czerniak, Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii (część II),
Andrzej Wielocha, Kyrlibaba – wieś bardzo karpacka,
Bartłomiej Błesznowski, Obszar kontaktów czy konfliktów? Socjologiczne refleksje o historii, teraźniejszości i przyszłości saskich wspólnot w Siedmiogrodzie,
Tomasz Smoliński, Krótki majowy weekend na Padiszu,
Jan Skłodowski, Nieznane groby polskich żołnierzy w Czerniowcach,
Adam Bartosz, Pamięć o polskim generale w Siedmiogrodzie,
Jan Skłodowski, Katolicy obrządku łacińskiego w Rafajłowej,
Ewa Bryła, Wielokulturowa Tyrawa Wołoska. Sprawozdanie Stowarzyszenia
„Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” w Zagórzu,

Adam Bartosz, Niemcy galicyjscy w skansenie sądeckim,
Tomasz Kowalik, Tischnerówka,
Zenon Staniszewski, Wabersich nieznany,
Zenon Staniszewski, Karpacka mieszanka filatelistyczna,
Zbigniew Burzyński, Awaria na Polanie Chochołowskiej,
Książki
Miscellanea
Abstracts
Fotografie barwne I-VIII i IX-XVI
Mapa załącznikowa: reedycja arkusza „Kyrlibaba” austro-węgierskiej mapy w skali 1:75000.