Łemkowszczyzna wyśniona

W połowie tego roku ukazała się książka zatytułowana „Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej autorka, Patrycja Trzeszczyńska, członkini Towarzystwa Karpackiego, przeprowadza analizę łemkowskiej literatury wspomnieniowej próbując na jej podstawie uchwycić proces budowania jednostkowej i zbiorowej pamięci Łemków oraz tworzenia wizji ich wspólnej przeszłości. Kanwę książki stanowi praca doktorka obroniona przez autorkę w 2011 r. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Napisana jest więc ona trudnym językiem współczesnej antropologii kulturowej, przez który warto się jednak przebić, by dotrzeć do zawartych w tej pracy niezwykle ciekawych spostrzeżeń i wniosków dotyczących kondycji współczesnej Łemkowszczyzny, a przede wszystkim kreowanych przez Łemków mitów służących podtrzymaniu ich własnej tożsamości kulturowej. Autorka w konkluzji swojej pracy podkreśla jak wielkim cieniem kładzie się na obecne pokolenie Łemków – niezależnie od miejsca zamieszkania – świadomość doznanych krzywd i poniesionej straty, często wprost determinując ich losy, a także na fakt daleko idących różnic widocznych w budowanym obrazie mitycznej przeszłości Łemkowszczyzny pomiędzy istniejącymi łemkowskimi wspólnotami terytorialnymi i ideologicznymi. Dla każdego łemkoznawcy lektura obowiązkowa.
Patrycja Trzeszczyńska, Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, 446 str.

Udostępnij