Sensacyjne odkrycie w Maszkowicach

maszkowiceW 2010 r. ekspedycja z Instytutu Archeologii UJ rozpoczęła prace w niebadanej wcześniej strefie wzgórza Zamczysko, zwanego też „Górą Zyndrama” w Maszkowicach nad Dunajcem koło Łącka. Badania w latach 2012 i 2014 pozwoliły stwierdzić, że pod pozostałościami odsłoniętej podczas wcześniejszych prac osady z X-I w. p.n.e., znajdują się resztki starszego o ponad pół tysiąca lat osiedla. Starszą osadę w Maszkowicach można datować na XVII i XVI w. p.n.e. i łączyć z wczesną epoką brązu. Jej mieszkańcami byli przybysze z południa, z obszarów leżących nad Cisą (Nizina Węgierska). W polskich Karpatach odkryto już kilka stanowisk archeologicznych związanych z tzw. kulturą Otomani-Füzesabony, z których najlepiej rozpoznana jest obronna osada w Trzcinicy koło Jasła.
W tym roku ekspedycja odkryła ścianę z epoki brązu zbudowaną z potężnych dopasowanych do siebie bloków piaskowca, o długości sięgającej często 1 m. Część z nich jest regularnie obrobiona w kształt sześcioboków. Mamy tu więc do czynienia z monumentalną architekturą kamienną. Biorąc pod uwagę czas powstania odkrytego muru zamykający się pomiędzy 1750 i 1690 r. p.n.e. (daty radiowęglowe) mamy do czynienia z najstarszym przykładem kamiennej budowli na ziemiach polskich.

Udostępnij