Wszystko na temat: Legiony Polskie

Tablica Legionistów – podsumowanie

akt_erekcyjnyZ prawdziwą satysfakcją informujemy, że tablica upamiętniająca Kampanię Wschodniokarpacką Legionów Polskich 1914-15 została już wmurowana we wnętrzu rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Nadwórnej. Pozostało zatem już tylko jej uroczyste odsłonięcie, które odbędzie się w dniu 4 października 2014 r., a na które serdecznie wszystkich już dziś zapraszamy (zaproszenie do pobrania).
Wszystko to nie byłoby możliwe bez Dobrodziejów, którzy poparli naszą inicjatywę i zdecydowali się wpłacić swoje pieniądze na ten cel, w ramach ogłoszonej przez nas zbiórki publicznej. Dziś po raz kolejny głęboko się im kłaniamy i serdecznie dziękujemy za dary. Zgodnie z obietnicą publikujemy poniżej listę wszystkich dobrodziejów ułożoną wg kolejności wpłat.

Lista Dobrodziejów
Ryszard Remiszewski, Adrian Kuszczyński, Andrzej Chrobak, Zbigniew Brynikowski, Andrzej Ruszczak, Janusz Byra, Andrzej Tabor, Rafał Krzyżanowski, Jerzy Barcikowski, Grupa Narol 4×4, Marcin Piotrowski,
Czytaj dalej

Jubileusz 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

znaczek_Rafajlowa_mmRafajłowa – Nadwórna 2014

Zaktualizowany program obchodów jubileuszu organizowanych
przez Towarzystwo Karpackie
pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie 
we współpracy z Wiejską Radą w Bystryci (Rafajłowej)
i Parafią Rzymskokatolicką w Nadwórnej.

Wtorek 30 września

Odwiedzenie cmentarzy i pomników legionowych w Bohorodczanach, Sołotwinie, Mołotkowie, Pasiecznej i Zielonej, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Środa 1 października – Rafajłowa

godz. 10 – msza św. w cerkwi greckokatolickiej (dawnej kaplicy rzymskokatolickiej) celebrowana przez księży dwóch obrządków;
godz. 11 – spotkanie przy pomniku Legionistów, wspólnie z przedstawicielem miejscowych władz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Legionistów oraz przy kurhanie ofiar sowieckich represji na Ukrainie; odsłonięcie krzyża ufundowanego przez Towarzystwo Karpackie na grobie legionisty Rudolfa Nardellego, przewidywany udział orkiestry „Surmy Hałyczyny”; Czytaj dalej

Tablica Legionistów – raport ostatni

tablica_gotowa_mUprzejmie informujemy, że zakończyliśmy już zbiórkę publiczną funduszy na wykonanie, wmurowanie  i uroczyste odsłonięcie w kościele parafialnym w Nadwórnej tablicy upamiętniającej Kampanię Wschodniokarpacką Legionów Polskich 1914-15. Uzyskana z darowizn kwota przekroczyła 12 tys. zł. Wszystkim dobrodziejom za ich hojność składamy gorące podziękowania i jednocześnie pragniemy poinformować, że tablica jest już gotowa!  Wykonał ją artysta rzeźbiarz Krzysztof Jurków, absolwent warszawskiej ASP. Prezentuje się naprawdę wspaniale, można ją obejrzeć klikając na znajdujące się obok zdjęcie. W drugiej połowie lipca pojedzie na Ukrainę i zostanie wmurowana w filar kościoła parafialnego w Nadwórnej. Pełne rozliczenie zbiórki publicznej zostanie zamieszczone na naszym portalu w sierpniu.

Płaj 47

P47_okl_dPłaj 47 (jesień 2013) stron 208+8

zawartość tomu:

Roman Kumłyk 1948–2014,

K. Chrzanowska-Grzesińska, S. Chrzanowski, Wspomnienia z Rafajłowej z lat 1939–1943,

J. Skłodowski, Rudolf Nardelli – życiorys legionisty,

J. Skłodowski, Rafajłowa na pocztówkach Wundermanna,

L. Rymarowicz, A. Wielocha, Tajemnica obelisku pod Sokólską Skałą,

P. Szekeryk-Donykiw, O malfarach i popach,

J. Machulik, Listy do nieba,

Z. Brynikowski, J. Marchaj, Rekonesans w rumuńskich Karpatach Wschodnich,

Z. Brynikowski, Wschodniokarpacka wyprawa przemyskich gimnazjalistów, Czytaj dalej

Płaj 47 już jest!

P47_okl_mDla tych czytelników, którzy lubią różnorodność mamy dobrą wiadomość, otóż zawartość 47 tomu Płaju różnorodnością poruszanych tematów bije na głowę większość wydanych w ostatnich latach.
Na początek proponujemy duży blok tekstów dotyczących Rafajłowej, a to nie bez powodu. W 2014 r. wypada bowiem setna rocznica walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich i powstania Rzeczpospolitej Rafajłowskiej. Towarzystwo Karpackie zamierza uczcić ją zorganizowaniem sesji historycznej oraz ufundowaniem w kościele w Nadwórnej tablicy pamiątkowej poświęconej kampanii wschodniokarpackiej, tak więc tematyka jeszcze nie raz w Płaju zagości. Pierwszy tekst zawiera niezwykle ciekawe i dramatyczne wspomnienia córki ostatniego nadleśniczego z Rafajłowej uzupełnione notatkami z dziennika jej ojca. Znajdziemy w nim wiele odniesień legionowych, ale dotyczą one czasów II wojny światowej. Natomiast wprost legionowych walk w Rafajłowej dotyczy drugi artykuł, w którym Jan Skłodowski przypomina postać Rudolfa Nardellego, legionisty poległego pod Rafajłową. W trzecim wreszcie tekście przypominamy postać rafajłowskiego karczmarza Leizora Wundermanna, a dokładnie jego działalność edytorską jako wydawcy pocztówek.
Czytaj dalej

Tablica Legionistów – raport drugi

a_tablica_02mZ prawdziwą przyjemności i nie bez satysfakcji pragniemy poinformować, że dzięki Waszej ofiarności na koncie zbiórki publicznej funduszy na wykonanie i uroczyste wmurowanie w kościele parafialnym w Nadwórnej tablicy upamiętniającej Kampanię Wschodniokarpacką Legionów Polskich 1914-15 mamy już ponad 10 000 zł!
Wszystkim dobrodziejom stokrotnie dziękujemy.
Prace nad tablicą są już w toku, a piecze nad nimi sprawuje członek naszego Towarzystwa dr Janusz Smaza, adiunkt w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej warszawskiej ASP. Tu zaś prezentujemy ostateczną wersję projektu tablicy. Jeżeli po wykonaniu i wmurowaniu tablicy w filar kościoła parafialnego w Nadwórnej, na koncie zbiórki zostaną jeszcze jakieś pieniądze, przeznaczymy je na nadanie właściwej oprawy uroczystościom odsłonięcia tablicy – zakup wieców, szarf i zniczy oraz wykonanie plansz informacyjnych o Kampanii Karpackiej Legionów, które staną obok tablicy. Pełne rozliczenie wydatków zostanie zamieszczone na naszym portalu.
Przy okazji raportu o stanie zbiórki na tablicę przypominamy, że są jeszcze wolne miejsca na organizowanym przez nasze Towarzystwo wyjeździe autokarowym na Sesję Historyczną w Rafajłowej i uroczystości w Nadwórnej w dniach 29.09-5.10.2014 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresami mailowymi: jan.sklodowski@gmail.com lub smolitomek@wp.pl

Rajd Legionów w Karpatach Wschodnich

rajd_legionyStudenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy zaprasza na Rajd Legionów Gorgany 2014 i wspólną wędrówkę śladami legionistów po Karpatach Ukraińskich. Rajd jest organizowany z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Wyjazd towarzyszy rocznicowym obchodom i konferencji popularnonaukowej organizowanej w Rafajłowej przez Towarzystwo Karpackie. Rajd odbędzie się w terminie 27 września – 5 października 2014. Zapraszamy na jedną z dwóch tras:
– Wąską ścieżyną po jesiennych Gorganach.
– Środek Europy i Legiony na Świdowcu.
Trasy wraz z uczestnikami konferencji wezmą udział w uroczystym ognisku na Przełęczy Legionów! Szczegóły tu:  www.skpb.waw.pl

Pierwsze strzały w Rafajłowej (Płaj 38)

Konstanty Edward Cieszkowski rtm. 22 p. uł.

Od redakcji

zz_walkaPrezentujemy poniżej obszerny fragment odnalezionego w Centralnym Archiwum Wojskowym niepublikowanego nigdzie do tej pory wspomnienia Konstantego Cieszkowskiego o pierwszej bitwie Legionów Polskich pod Rafajłową. Relacja w postaci maszynopisu spisana została w 1935 roku, a więc po ponad dwudziestu latach od samych wydarzeń. O autorze niestety nic nie wiemy poza tym, że pod relacją podpisany jest jako rotmistrz 22 pułku ułanów, natomiast podczas walk pod Rafajłową był szeregowym strzelcem. Wydaje się jednak, że posiadał już wówczas znaczne wykształcenie skoro czytał wpisy w księdze pamiątkowej po niemiecku i rosyjsku i w tym ostatnim rozpoznał wiersz Puszkina. W relacji ustosunkowuje się do wcześniejszych publikacji dotyczących walk Legionów Polskich w Karpatach oraz przywołuje dokumenty archiwalne. Nie to wydaje się jednak najcenniejsze w tej relacji, a przede wszystkim zawarta w niej autentyczna atmosfera tamtych dni i tragizm zderzenia młodzieńczych, naiwnych wyobrażeń wojny wyniesionych z Drużyn Strzeleckich z jej brutalną prawdą. 
Tytuł tekstu pochodzi od redakcji. Oryginalny dokument jest zatytułowany Rozpoznanie i walka spotkaniowa 13 kompanii 3 p. p. Legionów Polskich w marszu z Węgier przez Pantyr do Rafajłowej w 1914 r.(Centralne Archiwum Wojskowe syg. I.400.2510). Pozostawiliśmy go w oryginalnej pisowni, wprowadzając jedynie drobne poprawki, głównie interpunkcyjne, bez których lektura byłaby utrudniona.

Andrzej Wielocha

…Gorzej było z wyżywieniem. Kompanje ogromne, a kuchnie polowe małe, porcje żywności nie wystarczające. Kucharze niewprawni przeważnie niezdolni do szeregu profesorowie gimnazjalni starsi wiekiem, urzędnicy i t.p. Ludność Koenigsfeldu to biedni małorolni, lub bezrolni, drwale czerpiący źródło dochodów nie z ziemi górskiej, której tu mało, lecz z robót leśnych, w tartakach i spławie drzewa z sąsiednich ogromnych magnackich domen leśnych. Nic dziwnego, że Niemki kolonistki po inaugurującej gościnność wieczerzy w dniu 9.X. już następnego ranka żądały za jeden ziemniak od legjonistów po 5 h. austr.
Nic dziwnego: zima w górach długa, ciężka i surowa, a wieś prawie od świata odcięta. Dowóz w zimie utrudniony. Młody wiek przeważnie poniżej 20 lat, górskie powietrze, zdrowie i dużo ruchu sprawiły, że młodym żołnierzykom prawie stale kiszki marsza grały… Czytaj dalej

Tablica Legionistów – raport pierwszy

tablica_nadworna_xmmZ radością pragniemy poinformować, że po dwóch tygodniach od rozpoczęcia zbiórki publicznej funduszy na pokrycie kosztów wykonania i uroczystego wmurowania w kościele parafialnym w Nadwórnej tablicy upamiętniającej Kampanię Wschodniokarpacką Legionów Polskich 1914-15 mamy już na koncie prawie 2000 zł.
Wszystkim dobrodziejom pięknie dziękujemy i apelujemy do kolejnych osób, które nasze przedsięwzięcie uznają za godne wsparcia, o wpłaty na konto w PKO Banku Polskim SA (XVIII Oddział, 01-230 Warszawa,
ul. Skierniewicka 21) nr: 80 1020 1185 0000 4202 0214 9128.
Tu zaś prezentujemy ostateczną (prawie) wersję projektu tablicy.

Inauguracja obchodów 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich

spotkania_przel_legionowNajbliższe Spotkanie Karpackie 21.03.2014 r. będzie miało charakter wyjątkowy, odbędzie się bowiem na nim oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Oprócz informacji o programie obchodów i uroczystości w Nadwórnej i Rafajłowej, którą przedstawi przewodniczący Komitetu Obchodów Jan Skłodowski, w programie spotkania znajdą się także: przygotowana przez Andrzeja Wielochę prezentacja pt. Diariusz Kampanii Wschodniokarpackiej, oraz prelekcja Jana Skłodowskiego pt. Fenomen Legionów Polskich i zawarte w nim sensy. Serdecznie zapraszamy tradycyjnie już o godz. 18 do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy al. Na Skarpie 27.
Jednocześnie przypominamy o trwającej zbiórce pieniędzy na wykonanie tablicy upamiętniającej walki Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich w kościele w Nadwórnej, z której szczegółami można zapoznać się tu. Czytaj dalej