VIII Spotkanie Rumuńskie

Towarzystwo Karpackie i Muzeum Lubelskie serdecznie zapraszają na VIII Spotkanie Rumuńskie na Zamku Lubelskim zatytułowane tym razem: „Oltenia i różności karpackie

Miejsce: sala konferencyjna Zamku Lubelskiego,
czas: 9 grudnia 2006 r. (sobota) godz. 10.00 – 16.00
Program:
1. Elementy geografii i historii Wołoszczyzny
2. Architektura pasterska
3. Olteńskie Kule
4. Życie i twórczość Konstantego Brâncuciego
5. Atrakcje krajoznawcze południowych stoków Karpat
6. Hydrografia gór w Oltenii oraz
Film o Konstantym Brâncucim,
Sprzedaż wydawnictw turystycznych.
Kontakt z organizatorami: Jerzy Montusiewicz, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 13/121,
tel. 0/81/5241778, e-mail: montek@fenix.pol.lublin.pl
Wstęp wolny

Udostępnij