Bibliografia zawartości „Płaju”

Po ukazaniu się ostatniego, 60 tomu naszego półrocznika, wywiązując się ze składanych wcześniej obietnic zamieszczamy na naszym portalu kompletną bibliografię zawartości Almanachu karpackiego „Płaj”. Jest to na razie niestety tylko wersja „β” jeszcze bez indeksów, ale na pewno czytelnikom poszukującym konkretnego artykułu może się bardzo przydać. Zawiera zestawianie wszystkich publikowanych w „Płaju” tekstów w rozbiciu na poszczególne tomy od 1 do 60 oraz wykaz alfabetyczny wszystkich autorów wraz z tytułami opublikowanych przez nich pozycji.
Plik PDF można pobrać tu.
Mamy nadzieję, że pełną wersję płajowej bibliografii zawierającą także indeks tematyczny uda nam się przygotować i wydać drukiem jeszcze w tym roku.

Udostępnij