Stanisława Vincenza pamięć i narracja

Ukazała się książka Michała Kaczmarka pod tytułem Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja (Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, str. 466).
Dzieło jest książkową wersją rozprawy doktorskiej autora. Składa się z dwóch zasadniczych części – pierwszej, która jest teoretycznym namysłem nad rolą pamięci w literaturze i próbą opisania relacji pomiędzy narracją a pamięcią, oraz drugiej, będącej próbą praktycznego zastosowania wyników owych rozważań do analizy funkcji pamięci w tetralogii Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie. Szczególnie ciekawy wydanie się rozdział 5 pracy zatytułowany Huculska pamięć ludowa. Zachęcamy do ambitnej lektury.

Udostępnij