Etnowarsztaty

Opis projektu „Etnowarsztaty w Łopience”

„Etnowarsztaty w Łopience” to projekt będący próbą uratowania od zapomnienia bieszczadzkiej tradycji i kultury. Nieistniejąca dziś wieś Łopienka jest przykładem wielu bieszczadzkich miejscowości, w których naturalny, tradycyjny przekaz pokoleniowy został przerwany przez wojnę i wysiedlenie mieszkańców. Bogata spuścizna kultury materialnej i duchowej tworzona przez wieki przez przedstawicieli różnych kultur – polskiej, bojkowskiej, łemkowskiej, żydowskiej, wołoskiej nagle zniknęła.
„Etnowarsztaty w Łopience” są nie tylko prezentacją ginącego rzemiosła i sztuki ludowej, ale poprzez aktywne uczestnictwo dają możliwość dotknięcia przeszłości, spełniają rolę brakującego ogniwa w przekazie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów z następujących dziedzin – kowalstwo, garncarstwo, kamieniarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, muzyka, taniec i etnografia. Nieprzypadkowy jest wybór miejsca warsztatów. Z jednej strony lokalizacja projektu ukazuje współczesny kontekst zaniku więzi kulturowych, a przez to uwrażliwia i podkreśla wartość dziedzictwa kulturowego, z drugiej strony na tle odbudowanej z ruin cerkwi w Łopience pokazuje, że możliwa jest także odbudowa tradycji.
Warsztaty są adresowane do dzieci ze szkół podstawowych trzech gmin: Cisna, Baligród i Solina. Będą prowadzone przez instruktorów i profesjonalistów zajmujących się daną dziedziną sztuki czy rzemiosła. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Udostępnij