Etnowarsztaty

Opis projektu „Etnowarsztaty w Łopience”

„Etnowarsztaty w Łopience” to projekt będący próbą uratowania od zapomnienia bieszczadzkiej tradycji i kultury. Nieistniejąca dziś wieś Łopienka jest przykładem wielu bieszczadzkich miejscowości, w których tradycyjny przekaz pokoleniowy został przerwany przez wojnę i wysiedlenie mieszkańców. Bogata spuścizna kultury materialnej i duchowej tworzona przez wieki przez przedstawicieli różnych kultur: polskiej, bojkowskiej, łemkowskiej, żydowskiej, wołoskiej nagle zniknęła.
„Etnowarsztaty w Łopience” będą nie tylko prezentacją ginącego rzemiosła i sztuki ludowej, ale poprzez aktywne uczestnictwo dadzą możliwość dotknięcia przeszłości, spełnią rolę brakującego ogniwa w przekazie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów z następujących dziedzin: kowalstwo, garncarstwo, kamieniarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, muzyka, taniec i etnografia. Nieprzypadkowy jest wybór miejsca warsztatów. Z jednej strony lokalizacja zadania będzie ukazywała współczesny kontekst zaniku więzi kulturowych, a przez to uwrażliwiała i podkreślała wartość dziedzictwa kulturowego, z drugiej strony na tle odbudowanej z ruin cerkwi w Łopience będzie pokazywać, że możliwa jest także odbudowa tradycji.

Warsztaty będą dedykowane lokalnej społeczności i prowadzone w dwóch cyklach: pierwszy dla dorosłych, a drugi dla dzieci ze szkół podstawowych trzech gmin: Cisna, Baligród i Solina. Będą prowadzone przez instruktorów i profesjonalistów zajmujących się daną dziedziną sztuki czy rzemiosła.
Pierwszy cykl odbędzie się w czerwcu i obejmie jedynie warsztaty kamieniarskie, dedykowane tylko dla osób dorosłych. Planowane jest przeprowadzenie 3 takich warsztatów w grupach po 5-7 osób a każdy warsztat będzie trwać 6 godzin.
Drugi cykl warsztatów zostanie przeprowadzony we wrześniu i obejmie pozostałych 7 warsztatów. Planowane jest przeprowadzenie po 4 warsztaty kowalskie i garncarskie oraz po 3 warsztaty wikliniarskie, tkackie, muzyczne, taneczne i etnograficzne. Warsztaty prowadzone będą w grupach 5-10 osób w jednostkach godzinnych. Warsztaty prowadzone będą na wolnym powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.
Nabór uczestników na warsztaty dla dzieci będzie prowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych w Cisnej, Baligrodzie i Myczkowie natomiast nabór uczestników na warsztaty kamieniarskie prowadzony będzie mailowo przez koordynatora zadania, adres z.kaszuba2@poczta.fm.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty kamieniarskie

Towarzystwo Karpackie zaprasza osoby pełnoletnie na warsztaty kamieniarskie pt „Dawna sztuka budowania bez zaprawy”. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z:
– rodzajami surowców kamiennych występujących w Bieszczadach,
– tradycyjnymi sposobami pozyskiwania kamieni,
– podstawowymi zasadami obróbki-podziału różnych rodzajów  kamieni,
– przykładami zachowanych w Łopience reliktów kamiennych dawnej sztuki kamieniarskiej,
– zasadami łączenia kamieni w wątku kamiennym,
oraz wykonają pod nadzorem instruktora fragment kamiennego muru bez zaprawy.
Warsztaty będą trwały 6 godzin i odbywać się będą w dniach 28-30 czerwca w godz. 9-15. W jednym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie  5-7 osób. Wszelkie informacje na ten temat zamieszczone są na stronie www.karpaccy.pl a dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Zbigniew Kaszuba adres: z.kaszuba2@poczta.fm. Na warsztaty należy zapisać się wysyłając swój akces na powyższy adres.
Zapisy trwać będą do 25 czerwca.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, a o zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby z województwa podkarpackiego.
Uczestnicy warsztatów dojeżdżają do Łopienki we własnym  zakresie i są zobowiązani posiadać odzież roboczą i pełne kryte obuwie skórzane. Ponieważ warsztaty są plenerowe, w przypadku przewidywanych opadów ich termin może ulec przesunięciu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

 

Udostępnij