Towarzystwo Karpackie

Towarzystwo Karpackie zostało założone w 1990 roku przez grono osób wywodzących się z warszawskiego akademickiego środowiska turystycznego, głównie ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, w którym już od pewnego czasu z jednej strony uwierał ich mało studencki wiek, z drugiej zaś coraz mniej czasu na wywiązywanie się z przewodnickich obowiązków. Potrzebna więc była organizacja mniej wymagająca, w której każdy mógłby robić to co lubi bez dodatkowych zobowiązań. Niewielka grupa „ojców założycieli” w krótkim czasie powiększyła się o miłośników Karpat z całej Polski, a także z innych karpackich krajów. Połączyły ich wspólne zainteresowania, które najkrócej można określić jako karpackie krajoznawstwo, pojmowane jako interdyscyplinarna wiedza i zarazem aktywność poznawcza, jako swoista ciekawość świata, a w tym konkretnym przypadku Karpat. Dla członków naszego Towarzystwa Karpaty są bowiem przedmiotem szeroko rozumianej aktywności poznawczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i społecznej.

Kiedy zakładaliśmy Towarzystwo Karpackie każdy z nas miał pewnie trochę inne wyobrażenie o tym co miało powstać, ale co do jednego byliśmy zgodni, co do tego mianowicie, że ma to być instytucja maksymalnie odbiurokratyzowana i dająca każdemu ze swych członków możliwość realizowania indywidualnych karpackich zainteresowań. Dziś z pewnością możemy powiedzieć, że ten postulat nasze Towarzystwo spełnia w całej rozciągłości.

W ciągu dwudziestu lat istnienia przez nasze szeregi przewinęło się ponad 200 osób z Polski, Ukrainy i Słowacji. Podejmowaliśmy szereg wspólnych działań organizując karpackie wyprawy, sesje, wystawy, festiwale i imprezy folklorystyczne, a także wydając publikacje. Uprawiamy naszą „karpackość” na różne sposoby i według miary indywidualnych możliwości, a o efektach przynajmniej części z tych działań chcieliśmy poinformować na tej stronie.

Prezes
Towarzystwa Karpackiego
Andrzej Wielocha
8 maja 2011 r.

Kalendarium Towarzystwa Karpackiego 1990-2010

Kalendarium Towarzystwa Karpackiego 2011-2015

Kalendarium Towarzystwa Karpackiego 2016-2020


Udostępnij