Fundusz Łopienki

Od 2003 r. Towarzystwo Karpackie za zgodą Urzędu Gminy Cisna prowadzi zbiórkę publiczną, której celem jest zgromadzenie środków na odbudowę zespołu cerkiewnego w Łopience. Zbiórka prowadzona jest po przez sprzedaż cegiełek, a także po przez wpłaty na konto Towarzystwa Karpackiego. Dzięki uzyskanym ze zbiórki pieniądzom sfinansowano do tej pory otynkowanie cerkwi, szereg prac wykończeniowych, rekonstrukcję dzwonnicy, rekonstrukcję kapliczki przy cerkwi oraz kapliczki na Hyrczy. W ten sposób udało się odtworzyć istniejący przed wojną unikalny zespół architektoniczny.

Obecnie, od 2010 r. trwają prace przy odtworzeniu posadzki we wnętrzu cerkwi. Jest to ostatni etapu rekonstrukcji zabytkowej cerkwi w Łopience. Projekt zakładał ułożenie kamiennej posadzki z prostokątnych płyt o różnych wymiarach tworzących rodzaj regularnej mozaiki. Jednak w trakcie prac remontowych, pod poziomem zrujnowanej posadzki, znaleziono 4 płyty z piaskowca, które jako świadek pierwotnej posadzki zostały ułożone centralnie w prezbiterium cerkwi i uzupełnione po bokach ocalałymi sześciokątnymi płytkami przedwojennej posadzki. Z tego względu układanie posadzki w prezbiterium dokończono dużymi płytami, aż do stopnia pomiędzy nawą a prezbiterium. W pozostałej części nawy i w babińcu posadzę ułożono z mniejszych płyt o nieregularnych kształtach. Do wykonania płyt wykorzystano miejscowy kamień z pobliskiego kamieniołomu w Rabem. Dzięki takiemu rozwiązaniu można byłoby znacznie ograniczyć koszty przedsięwzięcia, co jest bardzo istotne w sytuacji, w której dysponujemy jedynie skromnymi środkami pochodzącymi ze zbiórki publicznej.

Jeżeli chcesz wesprzeć prowadzone przez nas prace w Łopience, możesz wpłacić dowolną kwotę na podane poniżej konto. Każda złotówka się liczy! Za każdą wpłatę będziemy ogromnie wdzięczni.

Towarzystwo Karpackie ul. Śmiała 47/2, 01-526 Warszawa,
PKO BP XVIII O/W-wa
nr 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104 z dopiskiem „na Łopienkę”.

 

Udostępnij