Arktyczno-alpejskie rośliny Karpat Ukraińskich

Pod koniec lutego 2017 r. ukazała się wydana przez Przykarpacki Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku książka Romana Czerepanyna pt. Arktyczno-alpejskie gatunki roślin w Karpach Ukraińskich (Роман Миронович Черепанин, Аркто-альпійські види рослин Українських Карпат, Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ 2017), której redaktorem naukowym jest Jurij Nesteruk. Omawia ona dzieje formowania się obszarów występowania arktyczno-alpejskich gatunków roślin w Karpatach Ukraińskich na tle specyficznego charakteru ich wysokogórskiej przyrody, przypomina historię jej badań oraz porusza niezwykle ważną kwestę ochrony rzadkich gatunków. Najobszerniejszy rozdział liczącej 92 strony książki zawiera prezentację 41 gatunków arktyczno-alpejskich roślin, gdzie oprócz dobrej jakości zdjęć każdej omawianej rośliny znajdziemy także jej szczegółową charakterystykę. Całość dopełnia obszerne streszczenie w języku angielskim oraz bogata literatura przedmiotu. A całą książkę można przeglądać tu.

Udostępnij