IV wydanie „Beskidu Niskiego”

Ukazało się IV wydanie przewodnika „Beskid Niski” Oficyny Wydawniczej „Rewasz”. To prawdziwe kompendium wiedzy o Beskidzie Niskim. Omawia najciekawsze zagadnienia z historii, geografii, przyrody i etnografii Beskidu Niskiego, w tym historię jego zasiedlenia, dzieje Konfederacji Barskiej, operację gorlicką w 1915 r. i budowę cmentarzy wojennych, bitwę o przeł. Dukielską w 1944 r., problematykę wyznaniową, nazewnictwo i. in. Część szczegółowa opisuje poszczególne pasma górskie, a słownik zawiera informacje krajoznawcze o wszystkich miejscowościach, w tym także nieistniejących. Całość uzupełniają informacje praktyczne.

Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty, red. Paweł Luboński, wyd. IV aktualizowane, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012. 432 str. B6, 123 ilustracje, 62 mapki i plany, 9 panoramek. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

Udostępnij