Korona Karpat Rumuńskich

(góry i najwyższy szczyt)

I. Carpaţii Orientali (Karpaty Wschodnie)

1          M. Oaşului, Vâscului (911)

2          M. Igniş, Vf.Igniş (1301)

3          M. Gutâi, Gutâiul Mare (1443)

4          M. Lapuş, Văratec (1358)

5          M. Tibleş, Bran (1840)

6          M. Rodnei, Pietrosul (2303)

7          M. Suhard, Omu (1932)

8          M. Bârgăului, Heniul Mare (1611)

9          M. Maramureşului, Farcau (1957)

10        M. Ţibău, Vf.Ţapul (1660)

11        Obcina Mestecănişului, Lucina (1588)

12        Obcina Feredeului, Veju Mare (1494)

13        Obcina Brodina, Obcina (1270)

14        Góry Putilskie, Săcăleşti (1307)

15        Obcina Mare, Scoruşeţ (1223)

16        M. Giumalău, Vf. Giumalău (1858 )

17        M. Rarău, Vf.Rarău (1651)

18        M. Călimani, Pietrosul (2100)

19        M. Bistriţei, Budacu (1859)

20        M. Stânişoarei, Bivolul (1530)

21        M. Ceahlau, Ocolaşul Mare (1907)

22        M. Giurgeu, Şipoş (1568)

23        M. Haşmaş, Hăghimaşul Mare (1792)

24        M. Gurghiu, Saca Mare (1776)

25        M. Tarcău, Grinduşu (1664)

26        M. Goşmanu, Cracu Geamăna (1442)

27        M. Berzunt, Magura (984)

28        M. Ciucului, Năşcălat (1553)

29        M. Nemira, Nemira Mare (1649)

30        M. Repatului, Capostaş (1456)

31        M. Ciomat, Ciomatul Mare (1301)

32        M. Bodoc, Carpiniş (1241)

33        M. Harghita, Harghita Madaraş (1800)

34        M. Baraolt, Havad (1019)

35        M. Persani, Măgura Codlei (1294)

36        M. Vrancei, Goru (1785)

37        M. Breţcu, Zârna (1603)

38        M. Penteleu, Vf.Penteleu (1772)

39        M. Intorsurii, Pilişca (1222)

40        M. Ivăneţu, Vf.Ivăneţu (1191)

41        M. Podu Calului, Vf.Podu Calului (1439)

42        M. Siriu, Malaia (1662)

43        M. Monteoru, Vf.Monteoru (1345)

44        M. Tătaru, Vf.Tătaru Mare (1477)

45        M. Ciucaş, Vf.Ciucaş (1954)

46        M. Grohotişului, Grohotişul (1768)

47        M. Baiului (Gârbova), Neamţu (1923)

48        M. Piatra Mare, Vf.Piatra Mare (1844)

II Carpaţii Meridionali (Karpaty Południowe)

49        M. Postavărul, Criştianul Mare (1799)

50        M. Fitifoi, Gâlma Mare (1293)

51        M. Diham, Vf.Diham (1582)

52        M. Bucegi, Omu (2507 )

53        M. Leaota, Vf.Leaota (2133 )

54        M. Piatra Craiului, La Om (2244)

55        M. Fagaraş, Moldoveanu (2544)

56        M. Ţaga, Vf.Ţagla (1641)

57        M. Iezer-Păpuşa, Roşu (2470)

58        M. Ghiţu, Vf.Ghiţu (1622)

59        M. Frunţii, Munţişor (1534)

60        M. Cozia, Vf.Cozia (Ciuha Mare) (1668)

61        M. Căpăţânii, Nedeia (2130)

62        M. Bulia-Vânturăriţa, Vf.Vânturăriţa Mare (1885)

63        M. Lotrului, Steflesti (2242)

64        M. Latoriţei, Bora (2055)

65        M. Cindrel (Cibinului), Vf.Cindrel (2245 )

67        M. Şureanu (Sebeşului), Vârfu lui Patru (2130)

66        M. Parâng, Vf.Parângul Mare (2518)

68        M. Vâlcan, Straja (1869)

69        M. Oslea, Vf.Oslea (1946)

70        M. Tulişa, Vf.Tulişa (1792)

71        M. Retezat, Peleaga (2509)

72        M. Piule Iorgovanul (Retezatul Mic), Piule (2081)

73        M. Mehedinţi, Vârfu lui Stan (1466)

74        M. Godeanu, Gugu (2291)

75        M. Cernei, Dobrii (1928)

76        M. Ţarcu, Caleanu (2196)

77        M. Muntele Mic, Muntele Mic (1802)

III. Carpaţii Occidentali  (Góry Zachodnie Rumuńskie)

A. Munţii Banatului (Góry Banackie)

78        M. Almaj, Svinecea Mare (1224)

79        M. Locvei, Corhanul Mare (735)

80        M. Aninei, Leordiş (1160)

81        M. Dognecei, Culmea Poeţii (617)

83        M. Semenic, Piatra Goznei (1447)

83        M. Poiana Ruscă, Padeş (1374)

B. Munţii Apuseni

84        M. Zarand, Drocea (836 )

85        M. Metaliferi, Poieniţa (1437)

86        M. Trascău, Dâmbău (1369)

87        M. Codru, Pleşu (1112)

88        M. Moma, Momuţa (930)

89        M. Găina, Vf.Găina (1486)

90        M. Bihor, Curcubăta Mare (Bihor) (1849)

91        M. Vlădeasa, Vlădeasa (1836)

92        M. Muntele Mare, Vf.Muntele Mare (1826)

93        M. Gilău, Chicera Comarii (1475)

94        M. Padurea Craiului, Hodrâncuşa (1027)

95        M. Plopiş (Seş), Măgura Mare (918)

96        M. Meseş, Măgura Priei  (996)

opracowanie Jerzy Montusiewicz

Udostępnij