Lekcja w Łopience

W sobotę 14 września w Łopience miało miejsce wydarzenie bez precedensu w powojennej historii tej doliny – warsztaty przybliżające dzieciom stare ginące rzemiosło oraz kulturę ludową Bieszczadów. Zorganizowało ja Towarzystwo Karpackie we współpracy z Zespołem Szkół w Cisnej, Nadleśnictwem Cisna, Muzeum Kultury Bojkowskiej w Myczkowie i Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Wielki wkład w organizację imprezy mieli też państwo Krawcowie z Dołżycy. Lekcja rozpoczęła się od mszy świętej w cerkwi łopieńskiej odprawionej przez księdza proboszcza Janusza Marszałka, który w homilii podkreślił wagę tradycji i potrzebę szacunku dla dziedzictwa wypracowanego przez naszych przodków, oraz życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.
Młodych uczestników warsztatów oraz nauczycieli i rodziców przywitał przedstawiciel Towarzystwa Karpackiego Zbigniew Kaszuba, a kierownik Muzeum Kultury Bojkowskiej w Myczkowie Stanisław Drozd przedstawił mieszkańców Średniej Wsi prowadzących warsztaty: kowala Stanisława Rajchela i cieślę Władysława Chytłę. Obaj panowie, chociaż każdy z nich miał blisko 90 lat bardzo sprawnie i z wielką energią prezentowali swoje umiejętności.
Warsztaty muzyczne prowadzili: Bogdan Bracha lider i twórca Orkiestry św. Mikołaja , który stworzył z dziećmi kapelę pasterską oraz Maciej Harna, który grając na lirze korbowej uczył dzieci ludowego śpiewu. Były także warsztaty plastyczne. Malowanie akwarelami i pastelami prowadziła Ewelina Krawiec, a wytwarzania odlewów gipsowych uczyła Katarzyna Smolarek.
Bardzo ciekawą formę warsztatów zaprezentowała Agnieszka Bernacka, która połączyła gawędę z elementami tańca i zabawy. Była także możliwość przejażdżki konnej dla najmłodszych dzięki pomocy Piotra Tuniewicza, który przyjechał do Łopienki ze swoim konikiem. Uczestnicy warsztatów wysłuchali także opowieści Mateusza Świerczyńskiego o działaniach edukacyjnych Nadleśnictwa Cisna.
Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy zdobytej podczas warsztatów a najlepsze prace wykonane podczas warsztatów plastycznych zostały nagrodzone. Dzieci dostały także upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Cisna.

Udostępnij