Magury 09

Ukazały się Magury 09, kolejny tom wydawanego przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy rocznika krajoznawczego poświęconego Beskidowi Niskiemu i Pogórzom. Zapraszamy do lektury. A oto spis jego zawartości:
Tatiana i Grzegorz Bowanko, Krótki opis II wojny światowej na terenie wsi Krempna i Polany;
Paweł Kukurowski, Wrzesień 1939 roku w Beskidzie Niskim w oczach żołnierzy niemieckich;
Bogdan Huk, Struktura organizacyjna podziemia ukraińskiego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947;

Edward Marszałek, Leśne ślady wiary;
Ks. Stefan Szalasz, Latopis parafii Krempna Dekanatu Dukielskiego 1934-1942;
Urszula Janicka-Krzywda, Święty Włodzimierz, czyli burzliwe dzieje patrona Rusi;
Tadeusz M. Trajdos, Dalsze losy malarza Wiktora Zompha;
Damian Nowak, Nieistniejąca cerkiew pw. św. Mikołaja w Zyndranowej;
Anna Ostrowińska, Tylicz;
Adam Bartosz, Macewy powróciły na brzostecki kirkut;
Stanisław Kryciński, Spod Budziejowic do Lipia;
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili, Wiersze;
Szymon Modrzejewski, Magurycz w 2009 roku;
Tadeusz Kiełbasiński, Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2008 roku.
Varia.

Udostępnij