Niebieska Gaździna

Pod koniec tego roku ukazała się książka Urszuli Janickiej-Krzywdy pt. Niebieska Gaździna. Legendy o Matce Bożej z obszaru Polskiego Podkarpacia, której wydawcą jest Oddział Nowotarski Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zawartość liczącego 248 stron dzieła wygląda bardzo interesująco:
Rozdział I Dzieje kultu Matki Bożej w kościele rzymskokatolickim na Polskim Podkarpaciu
1.1. Dzieje kultu Matki Bożej w Kościele rzymskokatolickim
1.2. Dzieje kultu Matki Bożej w Polsce
1.3. Dzieje ikonografii Matki Bożej w Kościele rzymskokatolickim i jej charakterystyka
1.4. Dzieje ikonografii Matki Bożej w Polsce i jej charakterystyka
1.5. Kult cudownych wizerunków – sanktuaria maryjne
1.6. Dzieje i kult cudownych wizerunków Matki Bożej na Podkarpaciu
1.7. Ikonografia cudownych wizerunków Matki Bożej z podkarpackich sanktuariów
1.8. Dzieje cudownych wizerunków Matki Bożej na Podkarpaciu
1.9. Kult cudownych wizerunków Matki Bożej na Podkarpaciu
Rozdział II Matka Boża w roku liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego
Matka Boża w kulturze duchowej i społecznej Polskiego Podkarpacia
2.1. Święta ku czci Matki Bożej w Kościele rzymskokatolickim
2.2. Święta ku czci Matki Bożej w Polsce
2.3. Święta Matki Bożej w obrzędowości dorocznej na Podkarpaciu
2.4. Motywy maryjne w misteriach i obrzędach dorocznych na Podkarpaciu
2.5. Przejawy kultu maryjnego w życiu rodziny chłopskiej na Podkarpaciu
Rozdział III Legendy o Matce Bożej z obszaru Polskiego Podkarpacia
3.1. Materiały należące do grupy „A” zespołu „I” (teksty opowiadające o okresie ziemskiego życia Maryi)
3.2. Materiały należące do grupy „B” zespołu „I” (teksty o wizytach Matki Bożej
na ziemi i Jej kontaktach z ludźmi, które podejmuje jako mieszkanka nieba)
3.3. Materiały należące do grupy „A” zespołu II (teksty opowiadające o powstaniu cudownego wizerunku)
3.4. Materiały należące do grupy „B” zespołu II (teksty opowiadające o pojawieniu
się cudownego wizerunku w miejscu, gdzie odbiera cześć)
3.5. Materiały należące do grupy „C” zespołu II (teksty opowiadające o niezwykłych zjawiskach zachodzących dzięki obecności cudownego wizerunku)
Rozdział IV Sposoby przedstawiania Matki Bożej w folklorze słownym Polskiego Podkarpacia
4.1. Matka Boża – zwyczajna kobieta
4.2. Matka Boża – Królowa Nieba i Ziemi
Zakończenie.
Książkę zamyka wybór literatury oraz indeks osób i geograficznych i miejscowych.

 

Udostępnij