Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny

Tak zatytułowana książka, która ukazała się w ostatnim czasie jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji „Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny” zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa Łemkowszczyzny i ziemi sanockiej”, która odbyła się dniu 16 czerwca 2007 r. w Sanoku. Jej adresatami byli zarówno badacze zajmujący się profesjonalnie dziejami Łemkowszczyzny, jak i miłośnicy kultury tego regionu, przewodnicy beskidzcy oraz studenci.
Spis treści
Leszek Puchała – Wstęp
Jarosław Moklak – Tożsamość Łemków – uwarunkowania historyczne (XIX-XX w.)
ks. Stanisław Nabywaniec – Duchowieństwo wobec łemkowskich orientacji narodowościowych. Próba analizy
Łesia Kusyj – Łemko Hryhorij Hanulak: działalność okresu lwowskiego (1907-1941). Materiały do bibliografii Hryhorija Hanulaka
Wołodymyr Pasicznyk – Badania nad folklorem muzycznym Łemkowszczyzny
(na podstawie zbiorów Działu Sztuk Pięknych LBN im. Stefanyka)
Irena Kaczur – Starodruki sanockiej proweniencji w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Evgenia Lisowska – Materiały do dziejów ziemi sanockiej i Łemkowszczyzny w zbiorach CDIA we Lwowie
Paul Best – Badania nad Łemkowszczyzną w USA i Kanadzie
Andrzej Wielocha – Łemkowskie fascynacje warszawskich studentów
Anna Strzelecka – Żeby święci nie uciekli

Udostępnij