Relacja z sesji o Łopience

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej piąta sesja „Czas dla Łopienki”, którą rozpoczęliśmy przypomnieniem związanych z Łopienką niedawno zmarłych osób – Maliny Czyżewskiej, Przemysława Chmielewskiego „Chmiela” i Piotra Fursa. W ich intencji ks. Piotr Bartnik odmówił modlitwę. W części informacyjnej sprawozdanie z działania Towarzystwa Karpackiego w Łopience oraz rozliczenie zbiórki publicznej przedstawił Zbigniew Kaszuba. Największym przedsięwzięciem ostatniego roku było wykonanie dwóch wystaw fotograficznych o odbudowie cerkwi w Łopience, z których jedna została umieszczona na stałe w świątyni, a druga, mobilna eksponowana była już w Zakopanem, Cisnej, Górzance i obecnie w Lublinie. W tym roku planowane jest malowanie dachu na cerkwi, wykonanie wokół niej ogrodzenia, remont schodków oraz prace archeologiczne i inwentaryzacyjne przy ścieżce historycznej w Łopience. Przewidywany koszt wszystkich prac to około 27 tys. złotych.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród, leśniczowie Marcin Scelina i Kazimierz Nóżka, którzy opowiedzieli o bieżących działaniach prowadzonych w rejonie Łopienki oraz planach na najbliższą przyszłości, w tym o projektach rozwiązania problemów komunikacyjnych w dolinie.
Jarosław Tomaszewski prezes Towarzystwa Ratowania Cerkwi w Baligrodzie przedstawił aktualną sytuację baligrodzkiej świątyni, oraz pomysły aranżacji jej wnętrza. Bardzo interesująco zapowiada się pomysł zrekonstruowania ikonostasu w postaci ceni ikon umieszczonych na zawieszonych w przestrzeni taflach szklanych.
W dalszym ciągu sesji swoje dokonania i plany przedstawiło Towarzystwo Rozwoju Wetliny i Okolic reprezentowane przez Zbigniewa Maja i Łukasza Bajdę. Było o ratowaniu starodrzewia w Wetlinie, o ścieżce historycznej „Bieszczady Odnalezione”  i o dorobku edytorskim w postaci piątego już tomu czasopisma „Bieszczady Odnalezione”.
W trakcie przerwy wyemitowany został film przypominający historię wznowienia odpustów w Łopience pt. „Powrót bieszczadzkiej Madonny”.
Po przerwie dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej Ewelina Kudła-Krawiec zaprosiła na najbliższe wydarzenia kulturalne w Cisnej między innymi występ lubelskiego barda Jana Kondraka, występ teatru z Sanoka oraz wakacyjne festiwale: Natchnieni Bieszczadem, Bieszczadzkie Rokowisko, Bies Czad Blues, Rozsypaniec.


Część prelekcyjną otworzył Adam Szary adiunkt w pracowni naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który opowiedział o miejscu roślin w kalendarzu obrzędowym, o składzie domowej apteki bojkowskiej i o tym, czym się żywiono w górach na przednówku.
Kolejny gość Wojciech Krukar – niestrudzony badacz dawnego nazewnictwa na bojkowszczyźnie i łemkowszczyźnie przedstawił prelekcję o procesach powstawania nazw rzek, gór i miejscowości. Ze zdumieniem patrzyliśmy na sporządzone ręcznie przez dawnych mieszkańców plany, na których niemal każdy kamień miał swoją nazwę.
Ostatnim tematem były rody szlacheckie ziemi sanockiej, o których opowiedział Łykasz Bajda autor książki „Szlachta w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie.” Opowiedział o Balach, Fredrach i Strzeleckich nie ograniczając się tylko do odległej historii, ale przedstawiając także dzieje potomków tych rodów.
Na zakończenie z półgodzinnym koncertem wystąpił Jarosław Tomaszewski prezentując w większości  własne utwory, wśród których nie zabrakło piosenki o Łopience.
W trakcie sesji można było zakupić liczne wydawnictwa w tym Almanach Karpacki „Płaj”, „Bieszczady Odnalezione”, a także książki m.in. Łukasza Bajdy, Stanisława Krycińskiego i publikacje Oficyny Wydawniczej RuthenicArt.
Zapraszam na kolejną sesję za rok

Zbyszek Kaszuba

Udostępnij