Rok w wierzeniach Hucułów

W kwietniu 2009 r. w 120 rocznicę urodzin Petra Szekeryka-Donykiwa ukazała się nakładem Wyd. „Huculszczyna” książka pt. „Rok w wierzeniach Hucułów” zawierająca wybór jego utworów. Są to teksty z różnych okresów twórczości Szekeryka – począwszy od artykułów z prasy pisanych jeszcze przed I wojną światową, po przez publikacje w naukowych zeszytach Towarzystwa im. Szewczenki, aż po wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny w latach 1935, 37 i 39 „Kalendarze Huculskie”.

Znalazł się w tym zbiorze także tekst zatytułowany „Huculszczyzna w polskim jarzmie” opublikowany po raz pierwszy w latach 1996-97 w czasopiśmie „Huculszczyna” w Toronto, a opisujący prześladowania Hucułów przez polskie wojsko i żandarmerię w latach 1919-20. Autentyczność autorstwa Szekeryka tego tekstu budzi jednak pewne wątpliwości. Książkę liczącą 352 strony, zamykają dwa artykułu o rodzinie Petra Szekeryka-Donykiwa i jego krótka biografia.

Петро Шекерик-Доників, Рік у віруваннях гуцулів. Вибрані твори, Всеукраїнськe товариство «Гуцульщина», Верховина 200.

Spis treści:
Рік полудь звичєїв й вірувань гуцулів
С’єтки цілого року
Народні віруваня
Колєдники
Єрмарки
Гуцулскі храми і забави
Родини i хрестини на Гуцульщині
Похоронні звичаї і обряди в Головах
Перший гуцулский театер
Бої Легіонів на Гуцулшіні
Гуцульщина в польському ярмі
Найліпший гірський кінь на світі
О можливости зарібку й добрим гаразді на Гуцулшіні
Як стягнути на Гуцулшіну туристів і люфтників?
Шєнуймо мову й народну ношу
Опришки
Почєток й конец світа
Людцкий вік

Видколи лишили старий людий убивати

Надніозера
Когутоварада
Єкжінказрозумногочоловіказробиладурного
СпоминипроМ. Коцюбинського
Січовийорганізатор
СпівпрацязВ. Гнатюком, М. Ломацьким, Г. Цбінденом
СпогадипрородинуП. ШекерикаДоникового
СлідамиШекериковихнащадків

ЛітописецьГуцульщини

Udostępnij