Декларація

У Карпатському товаристві об’єднані особи, для яких Карпати є предмет широко усвідомлюваних пізнавальних, дослідних, художних і суспільних заходів.

Карпати – це осереддя Середньої Європи, своєрідний культурово-історичний феномен, певна географічна, історична й суспільна цілість, наявна попри розмежувальні лінії державних кордонів. Вони становлять нерозривний культуровий згусток, місце зудару й нашаровування польських, руських, українських, румунських, словацьких і угорських, а побіч з ними німецьких, жидівських і багатьох інших впливів. Добачаючи таким способом Карпати, хочемо їх пізнавати, досліджувати й охроняти. Поширюватимемо й популяризуватимемо знання про них та робитимемо заходи з метою зберегти їх культурову багатоманітність і багатство. Наміряємося діяти заради взаємопізнання народів і етнічних груп що проживають в Карпатах пліч-о-пліч, а також заради збереження їх тотожності.

Особливого значення надаємо доланню національних упереджень. Чи не єдиним шляхом є тут ретельні дослідження і популяризація вкладу окремих етнічних і національних груп у формування культурового образу Карпат.

Прагнемо, щоб наше Товариство було місцем продуманого зіткнення поглядів й росповсюджування результатів дослідів. Мисцем зустрічі й спільних заходів людей різних поглядив, представників різних національностей, громадян різних держав, одно слово – усіх, кому Карпати цікаві.

Будемо описувати минуле й пропагувати охорону архітектурних пам’яток, підтримувати фольклор і дії спрямовані на культивування карпатських художніх традицій. Маємо намір реєструвати стан навколішнього середовища й проходячі в ньому зміни, підтримувати наукову, науково-популярну, публіцистичну й літературну діяльність, яка сприяє ростові знань про Карпати. Хочемо також сприяти творенню й популяризації музеїв, регіональних виставок, фольклорних фестивалів, а також заповідників.

Члени Товариства самі вибирають (у рамках карпатської тематики) поле своїм зацікавленням. Тим-то програма Товариства буде мозаїкою програм кожного з нас. У статут Товариства впесено засаду суспільного характеру всіх його починів. Однак для програм, що неможливо буде їх здійснити без финансових вкладів (інвентаризування, відновлювання, видавництва і т. п.) будемо збирати фінансові засоби шляхом, миж іншими, пошуків жертводавців.

Співпрацювати з нами запрошуємо всіх, хто бажає в гурті зичливих осіб проявляти свої карпатські нахили й зацікавлення, усих – без огляду на національність і місце проживання. Прагнемо встановити контакти й співпрацю з регіональними й туристично-краєзнавчими товариствами та науковими й музейними осередками в країні й за кордоном, які цікавляться карпатською проблематикою.

Наша спільна праця вирішатиме про те, чим стане наше Товариство. Що більший бьще ії вклад, то сильнішою і результативнішою буде діяльність Товариства.

Рада Карпатського Товариства

 

Udostępnij