Władze Towarzystwa

wybrane na kadencję 2021-2024 na Walnym Zgromadzeniu  1o grudnia 2020 r.

Rada Towarzystwa Karpackiego

prezes
Robert Księżopolski
wiceprezes
– Leszek Rymarowicz
sekretarz
Paweł Luboński
skarbnik
Juliusz Marszałek
pełnomocnik d/s Łopienki
– Zbigniew Kaszuba

Komisja Rewizyjna

Anna Łojasiewicz – przewodnicząca
Piotr Kamiński
Edmund Kuna

Sąd Koleżeński

Adam Zamojski – przewodniczący
Janusz Byra
Andrzej Ruszczak

 

Udostępnij