Władze Towarzystwa

wybrane na kadencję 2014-2017 na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2015 r.
w Warszawie

Rada Towarzystwa Karpackiego

prezes – Wojciech Juszczyk
sekretarz – Tomasz Smoliński
skarbnik – Juliusz Marszałek
członkowie:
Leszek Rymarowicz
Irena Wielocha

Komisja Rewizyjna

Bogdan Mościcki – przewodniczący
Anna Ostoja-Łojasiewicz
Jan Dziura

Sąd Koleżeński

Adam Zamojski – przewodniczący
Stanisław Flakiewicz
Andrzej Ruszczak