Władze Towarzystwa

wybrane na kadencję 2017-2020 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2017 r.
w Warszawie

Rada Towarzystwa Karpackiego

prezes
– Juliusz Marszałek
wiceprezesi
– Robert Księżopolski
– Leszek Rymarowicz
– Irena Wielocha
sekretarz
Bogdan Mościcki
skarbnik
Edmund Kuna
pełnomocnik d/s Łopienki
– Zbigniew Kaszuba

Komisja Rewizyjna

Stanisław Kryciński – przewodniczący
Jerzy Montusiewicz
Andrzej Nędzyński

Sąd Koleżeński

Adam Zamojski – przewodniczący
Stanisław Flakiewicz
Andrzej Ruszczak

 

Udostępnij