XXI Łemkowski Kermesz w Olchowcu

Łemkowski Kermesz w Olchowcu, który w tym roku odbędzie się w dniach 21-22.05.2011.
Uroczystości kermeszowe rozpocznie weczirnia w olchowieckiej cerkwi w sobotę 21.05 o godz. 18.00, po niej program artystyczny i zabawa taneczna w Domu Ludowym. W niedzielę 22.05 o godz. 10.30 liturgia kermeszowa z procesją, a następnie występy zespołów z Polski, Słowacji i Ukrainy. Kermeszowi jak zwykle towarzyszyć będą wystawy, w tym przygotowana przez Towarzystwo Karpackie wystawa pt. Drewniane cerkwie karpackie.
W tym roku po raz pierwszy z okazji kermeszu odbędzie się odpustowy marszobieg na trasie Olchowiec – Baranie (758 m npm) pod hasłem „Z kijkami lub bez”. Start 21.05.2011 r. godz. 13.00.

Udostępnij