XXIV tom Almanachu Muszyny

almanach_muszyny_2014Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca ukazał się kolejny, XXIV tom Almanachu Muszyny. Podobnie jak w latach ubiegłych wydany został w formie papierowej oraz formacie PDF na CD. Tom liczy 352 strony i zawiera wiele niezwykle interesujących tekstów, świetnych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne i relacje z wydarzeń związanych z regionem. A oto tytuły niektórych zamieszczonych w nim artykułów:
Artur Ginter, Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych,
Barbara Rucka, Dworski zespół w Muszynie na tle podobnych zabytkowych kompleksów w Polsce,
Karol Strelec, Spišská Sobota – historický urbanisticko-architektonický klenot,
Jarosław Czaja, Między Gorcem, Łyżką a Dunajcem, czyli spojrzenie z lewego brzegu Dunajca,
Barbara Bałuc, Po „państwie muszyńskim” śladami Jerzego Harasymowicza i jego poezji,
Maciej Śliwa, Raz jeszcze o konfederackim obozie w Izbach,
Witold Kaliński, Małe miasta Sądecczyzny. Ujęcie wielce subiektywne,
Kazimierz Przyboś, Pozostałości niemieckich umocnień z czasów II wojny światowej w Muszynie i okolicy,
Waldemar I. Oszczęda, Viktor Myskovszky (1838–1909). Pionier ochrony zabytków na Słowacji,
Ryszard Kruk, Dr Seweryn Mściwujewski – lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnienie w 70. rocznicę śmierci,
Filip Lelonek, Opowieści rodzinne. Ród Bałuców,
Agata Tobiasz, Zimowy pejzaż Szczęsnego Morawskiego.

Udostępnij