Zmarł Jerzy Tur

13 kwietnia 2009 roku zmarł Jerzy Tur (1933 – 2009). Odszedł od nas dobry i dzielny człowiek, konserwator zabytków, historyk sztuki, humanista, autorytet w dziedzinie drewnianego budownictwa cerkiewnego i architektury obronnej, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Zabytków Honorowy Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, współzałożyciel Komisji Konserwatorskiej Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej, Członek Wielkiej Rady Karpackiego Płaju, uhonorowany medalem "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis", przyjaciel…
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 18 kwietnia 2009 roku (sobota) o godz. 1000 w kościele Świętego Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie.

Udostępnij