140 lat PTT

ptt_12 grudnia br. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbył się wernisaż wystawy pt. Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przygotowanej z okazji 140-lecia utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego. 22 plansze pokazujące historię Towarzystwa zawierają unikalne fotografie i dokumenty dotyczące m.in. przewodnictwa, schronisk, ratownictwa, ochrony przyrody i narciarstwa. W gablotach eksponowane są przewodniki i czasopisma ze zbiorów Centralnej Biblioteki PTTK. Wystawie, która będzie czynna do 26 stycznia 2014 r. towarzyszy obszerny katalog będący samodzielnym, bogato ilustrowanym wydawnictwem poświęconym historii PTT (do nabycia w COTG PTTK).

Udostępnij