VIII edycja Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego

ziemia_sadeckaMasz-synow-w-lasach_mKapituła Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego, ustanowionej w roku 2007, w skład której wchodzą: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu, „Almanach Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Komitet Redakcyjny „Rocznika Sądeckiego”, ogłasza, że w VIII edycji konkursu przyznała dwie Nagrody za książki wydane w roku 2014:
1. „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej”. Pamiątkową statuetkę otrzymuje autor Grzegorz Olszewski.
2. „Masz synów w lasach, Polsko…: podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956”. Pamiątkową statuetkę otrzymuje autor opracowania redakcyjnego Dawid Golik, zaś autorzy artykułów pamiątkowe dyplomy. Czytaj dalej

Odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych

polany_sur_rekPozostałości murowanej greckokatolickiej dzwonnicy w Polanach Surowicznych w Beskidzie Niskim to jedna z nielicznych materialnych pamiątek po dawnych wsiach łemkowskich w dorzeczu Wisłoka. Prace przy dzwonnicy prowadzone są społecznie od 2012 roku. Przez ten czas naprawiono zniszczone mury, przygotowano konstrukcję pod montaż dachu oraz zainstalowano prowizoryczne zadaszenie. Obecnie prace wchodzą w ostatni etap. Pozostała część najważniejsza i najdroższa — rekonstrukcja zwieńczenia w kształcie zbliżonym do pierwotnego. Inicjatorzy tego społecznego przedsięwzięcia poszukują w związku z tym wsparcia, przede wszystkim materialnego i finansowego, które pomoże w sfinalizowaniu prac. Każda pomoc będzie mile widziana i przyjęta z ogromna wdzięcznością. Szczegóły na stronie projektu oraz w portfolio.

Vincenz w Zakopiańskich Kuźnicach

vincenz_zakopanePeregrynująca po Polsce wystawa „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)” trafiła tym razem do Zakopanego, gdzie od 1 lipca jest eksponowana w należącym do TPN Spichlerzu Zespołu Dworsko-Parkowego w Kuźnicach. Piękne portrety Hucułów wykonane przez włoskiego etnografa Lidio Cyprianiego (1892-1962) w latach 30. ubiegłego wieku na pewno w tym stylowym wnętrzu będą robiły ogromne wrażenie. Można je będzie oglądać do 30 września 2015 r. Serdecznie zapraszamy. Więcej o wystawie można przeczytać tu. Przy okazji wystawy 17 lipca o godz. 17 w Spichlerzu „Dialog o Vincenzie” poprowadzi Ewa Czamańska, a udział w nim wezmą dr hab. Włodzimierz Próchnicki (UJ), dr Jakub Żmidziński (UA w Poznaniu) i dr Jan A. Choroszy (UWr).

Almanach Muszyny po raz 25!

almanach_muszyny_2015Jak zwykle na przełomie czerwca i lipca w poczcie redakcyjnej znaleźliśmy płytę CD z kolejnym, XXV jubileuszowym tomem Almanachu Muszyny. Tom liczy 400 stron i zawiera jak zwykle mnóstwo niezwykle interesujących tekstów, pięknych wierszy oraz liczne reportaże fotograficzne i relacje z wydarzeń związanych z regionem. Niestety zawiera też informacje smutną – tom XXV będzie ostatnim tomem Almanachu w dotychczasowej formie. Jest jednak i iskierka nadziei, redakcja nie wyklucza bowiem jakiejś innej formy kontynuacji tego niezwykle dla regionu zasłużonego czasopisma. Państwu Bożenie Mściwujewskiej-Kruk i Ryszardowi Krukowi składamy gorące podziękowania za dwadzieścia pięć tomów Almanachu pozostając z iskierką nadziei, że to jednak nie koniec.
A oto tytuły niektórych zamieszczonych w XXV tomie artykułów:
Tadeusz M. Trajdos, Parafia w Muszynie w świetle wizytacji z 1728 r.;
Sylwester Rękas, Cenne materiały do dziejów pogranicza sądecko-spiskiego w Oddziale Archiwum Narodowego w Nowym Sączu;
Gabriel Kurczewski, Rejestry komory celnej w Muszynie z lat 1763–1767;
Miroslav Števík, Podstarostovia Spišského starostovstva v 15. – 17. storoči; Czytaj dalej

Kresowa Atlantyda – odsłona szósta

kresowa_atlant_6Wydany w maju VI tom Kresowej Atlantydy prof. Stanisław Nicieja poświęcił głownie Stryjowi i nic w tym dziwnego, bo to miasto zupełnie wyjątkowe, na pewno zasługujące na osobną, wielotomową monografię. Profesor jak zwykle prezentuje opisywane miasta po przez urodzonych i żyjących w nim ludzi. W Stryju wśród wielu barwnych postaci na pierwszym miejscu mamy oczywiście Kornela Makuszyńskiego – postać absolutnie wyjątkową. Autor i tym razem nie zapomniał o Towarzystwie Karpackim, przypominając ufundowaną przez nas w stryjskim kościele parafialnym tablicę pamiątkową poświęconą panu Kornelowi. W 6 tomie znalazło sie także trochę miejsca dla nadczeremoskich Kut – ojczyzny polskich Ormian, oraz dla majątku Jaruzelskich w Kniażach, miejsca urodzin Zbyszka Cybulskigo. Tom wyposażono jak zwykle w indeks nazwisk i blisko 250 ilustracji.
Stanisław Nicieja, Kresowa Atlantyda. Tom 6. Historia i mitologia miast kresowych, Wyd. MS, str. 296

Węgrzy w Legionach Polskich 1914-1918

sztandar_od_wegrowMuzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza we wtorek 23 czerwca 2015 r. o godz. 17 do swojej siedziby przy al. Solidarności 62 na prelekcję Endre László Vargi pt. Węgrzy w Legionach Polskich 1914-1918.
Prelegent jest historykiem i archiwistą, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się stosunkami węgiersko-polskimi w latach 1914−1944 oraz historią II RP. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie im. Karoliego w Budapeszcie, ostatnio zajmował się, między innymi, przygotowaniem zbioru dokumentów do wojskowych i politycznych stosunków polsko-węgierskich w latach 1918- 1920. Jest również stypendystą Muzeum Historii Polski.
Spotkanie poprowadzi dr János Tischler dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, współorganizatora prelekcji. Serdecznie zapraszamy!

„Bieszczady Odnalezione” po raz trzeci

bieszczady_odnalezione3Nowy numer czasopisma „Bieszczady Odnalezione” liczy 120 stron formatu B5 i zawiera m. in. trzy artykuły o tematyce archeologicznej, w których przedstawiono wyniki najnowszych badań prowadzonych na terenie Bieszczadów Wysokich, a także artykuły będące efektem badań nad historią regionu.
A oto zawartość numeru:
Z. Maj, Monografia Wetliny cz. III;
A. Pelisiak, Z. Maj, M.Pelisiak, T. Maj, Nad Solinką i Beskidnikiem. Nowe odkrycia materiałów z końca młodszej epoki kamienia o początków epoki brązu w rejonie Moczarnego;
Ł. Bajda, Krwawe zajścia w powiecie leskim z 1932 r.;
Z. Maj, A. Pelisiak, Północ-południe, południe-północ. O bieszczadzkich transkarpackich szlakach komunikacyjnych raz jeszcze; Czytaj dalej

Dialog o Vincenzie w Muzeum Literatury

vincenz_muz_litTak jak już wcześniej zapowiadaliśmy wystawa „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)” zawitała do Muzeum Literatury w Warszawie, a konkretnie do sal dawnej Księgarni Literackiej i Klubu Księgarza przy Rynku Starego Miasta 22/24, gdzie będzie prezentowana do 28 czerwca 2015 r. Z tej okazji w środę 10 czerwca 2015 r. o godz. 18 w siedzibie Muzeum na Rynku Starego Miasta będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, bowiem dialog o Stanisławie Vincenzie poprowadzą prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz, prof. dr. hab. Stanisław Obirek i twórca scenariusza wystawy dr Jan A. Choroszy. Fragmenty wspomnień Ireny Vincenzowej przeczyta Ewa Dałkowska. Więcej o samej wystawie można przeczytać tu. Serdecznie zapraszamy

Panapolowy rzutu oka na Karpaty

polRzeszowskie wydawnictwo „Libra.pl” wznowiło niedawno w opracowaniu redakcyjnym Stanisława Krycińskiego sztandarowe dzieło krajoznawcze Wincentego Pola „Rzutu oka na północne stoki Karpat”, powstałe w I połowie XIX w., a wydane po raz pierwszy w 1851 r. Opisuje ono, pod względem topograficznym, hydrograficznym oraz kulturowym, teren rozciągający się na północ od głównego grzbietu Karpat na przestrzeni od Bramy Morawskiej, przez Tatry, Bieszczady i Huculszczyznę, po Bukowinę. Krajoznawcze rozważania jednego z pierwszych badaczy Karpat,  urozmaicają malownicze opisy pobudzające wyobraźnię, skreślone ręką poety. Pol swoje działo opatrzył tajemniczym mottem z Wergiliszowej Eneidy: et haec meminisse juvabit, powtórzonym przez wydawcę w obecnym wydaniu. Tłumaczone bywa ono różnie, ale najczęściej jako pocieszenie i obietnicę doczekania lepszych czasów, w których przeżyte tragedie będziemy wspominać z uśmiechem. Czy geograf-poeta umieszczając je miał na myśli tragiczny pożar krakowskiej drukarni, w której spłonęły jego skrypty, czy może szerzej – losy zniewolonej ojczyzny, tego nie wiemy. Dziś – o paradoksie – do Panapolowych czasów, w których w Karpatach jeszcze wszystko było do odkrycia, odnosimy się z nostalgią, a nawet z zazdrością.
Wydanie wzbogacono o piękne grafiki z epoki m.in. Walerego Eliasza-Radzikowskiego i Antoniego Lange ku uciesze każdego miłośnika Karpat. Tę książkę po prostu trzeba mieć.

Cmentarze z okręgów Jasło i Nowy Żmigród

roman_fred_frodymafrodyma_cmentarzeZ prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność zaprosić w imieniu autora Romana Frodymy, członka Towarzystwa Karpackiego na promocję kolejnego opracowania o Galicyjskich Cmentarzach Wojennych, w którym w formie gawędy przewodnickiej przedstawia on zarówno same cmentarze, jak i historię ich powstania. Jest to kompendium wiedzy o ponad 60. cmentarzach wojennych z okręgów Jasło i Nowy Żmigród, kontynuacja podobnego tomu, wydanego wcześniej o cmentarzach Ziemi Tarnowskiej. Okazją są oczywiście mijające właśnie rocznice wybuchu „Wielkiej Wojny” i Operacji Gorlickiej. Promocję organizuje Koło Przewodników PTTK i wydawca książki Wydawnictwo „Ruthenus” w Centrum Szkła w Krośnie przy ul. Blich 2 w dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 17.30. W trakcie promocji autor wygłosi prelekcję z przeźroczami pt: „Dzieła Dušana Jurkovićia w Beskidzie Niskim”.

Roman Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej, Okręg I Jasło, Okręg II Nowy Żmigród. Oprawa twarda, stron 400, format A5, wkładka barwna, liczne ilustracje, grafiki, plany.