Współcześni historycy Polscy o Rumunii

Nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka zatytułowana „Współcześni historycy Polscy o Rumunii”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją prof. Tadeusza Dubickiego. Znajdziemy w niej szesnaście artykułów dotyczących różnych aspektów dziejów Rumunii od XVIII wieku po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego.
A oto zawartość książki:
Alicja Sowińska-Krupka, Historiografia polska o Rumunii po II wojnie światowej;

Ilona Czamańska, Polscy emigranci polityczni w Mołdawii w dobie trzeciej wojny północnej w świetle kronik mołdawskich i wołoskich;
Krzysztof Dach, Wpływ polskich demokratów i monarchistów na zjednoczenie i niepodległość Rumunów (1834-1849);
Małgorzata Willaume, Rumunia lat 1919-1926 w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej”;
Krzysztof Nowak, Polska i Polacy wobec problemów integracyjnych terytorium „Wielkiej Rumunii” (1918-1939);
Henryk Walczak, Sojusz polsko-rumuński w latach 1921-1922;
Henryk Bułhak, W cieniu słabnącego Paryża. Zarys historii sojuszu Polski z Rumunią w latach 1921-1939;
Andrzej Dubicki, Działalność Nicolae Titulescu na rzecz rozwiązania sporu rumuńsko-węgierskiego w kwestii optantów;
Andrzej Koryn, Rumunia w latach II wojny światowej
Andrzej Kastory, Wielka Brytania wobec wydarzeń w Rumunii w latach 1940-1944
Tadeusz Dubicki, Rumuńskie aspekty w Akcji Kontynentalnej (1940-1944);
Andrzej Dubicki, Rumunia w Akcji Kontynentalnej, Materiały źródłowe (opracowanie);
Agnieszka Kastory, Funkcjonowanie Administracji Żelaznych Wrót i Katarakt w latach 1944-1953;
Adam Burakowski, Kult Nicolae Ceauşescu;
Roman Wyborski, Trzy wieki rumuńskiego uniatyzmu;
Kazimierz Jurczak, Między akceptacją i odrzuceniem. Kultura rumuńska wobec Wschodu i Zachodu;
Biogramy autorów.

Udostępnij