Bieszczady Odnalezione

bieszcz_odnal_2Ukazał się drugi numer czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione”, wydawanego przez „Stowarzyszenie Rrozwoju Wetliny i Okolic”. Liczy 120 stron i można w nim znaleźć:
– relację z odkrycia najstarszych śladów człowieka w Bieszczadach Wysokich,
– wyniki najnowszych badań nad historią Hoczwi i zamku hoczewskiego,
– artykuł o transkarpackich szlakach komunikacyjnych w okresie neolitu,
– sprawozdanie z badań archeologicznych w nieistniejącej wsi Jaworzec,
– drugą część monografii Wetliny,
–  drugą część Historii bieszczadzkich kolejek wąskotorowych.
Informacje dotyczące czasopisma można uzyskać pod dresem e-mail: zbychmaj@op.pl

Udostępnij