Czarnohora. Przyroda i człowiek

Czarnohora. Przyroda i człowiek

Książka zawiera:
Część I
Bartosz Rogoziński, Michał Krobicki, Budowa geologiczna wschodnich stoków masywu Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie).
Piotr Kłapyta, Rzeźba południowych stoków Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) pomiędzy Howerlą a Turkułem.
Andrzej Kotarba, Termiczne zróżnicowanie topoklimatu wschodniej części Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) w sezonie letnim 2004 roku, na przykładzie doliny górnego Prutu.
Anna Pająk, Źródła połonin zachodniej Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) – rozmieszczenie i zróżnicowanie parametrów fizyczno-chemicznych.
Jan Bodziarczyk, Paweł Markewycz, Marta Nitoń, Maksymilian Ramut, Struktura górnoreglowego boru świerkowego w masywie Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie).


Katarzyna Sobiech, Sylwia Błażej, Radionuklidy 137Cs i 40K w środowisku przyrodniczym Czarnohory (Karpaty Ukraińskie)
Mateusz Troll, Izabela Sitko, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) w ujęciu przestrzenno-czasowym
Justyna Cząstka, Muzyka Huculszczyzny (Karpaty Ukraińskie) w świetle materiałów źródłowych i badań własnych ….141
Wojciech Krukar, Nazewnictwo terenowe Czarnohory (Karpaty Ukraińskie)
Łukasz Quirini-Popławski, Zarys historii zagospodarowania turystycznego Czarnohory w Karpatach Ukraińskich (ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Tatrzańskiego/Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego)
Część II
Mateusz Troll, O obozach naukowych „Czarnohora 2003-2004” i ich wynikach
Izabela Sitko, Kalendarium obozów naukowych „Czarnohora 2003-2004”
Mateusz Troll, W Czarnohorskiej Stacji Geograficznej
Andrzej Głuszek, Na Pożyżewskiej
Mateusz Troll, Kartoglebiarkowo
Mateusz Troll, W sowieckiej Czarnohorze
Bożena Rykel, Nasi po raz pierwszy.

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Udostępnij