Czarnohora – przyroda i człowiek

W dniu 2 czerwca 2006 w godzinach 9.15-15.00. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje sesję naukową pt.
"Czarnohora – przyroda i człowiek",
która odbędzie się w budynku Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ przy ulicy Gronostajowej 7 w sali P1.1

Sesja jest już drugim spotkaniem młodych naukowców poświęconym w
przeważającej mierze wynikom badań prowadzonych prze nich podczas obozów naukowych
studentów UJ i AR w Czarnohorze w latach 2003-2004.

Szczegółowe informacje pod poniższym adresem:
http://www.geo.uj.edu.pl/downloads/2006_sesja_naukowa_czarnohora.pdf

Udostępnij