Dni Kultury Pasterskiej Karpat

W dnach 16-17 września 2011 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Dni Kultury Pasterskiej Karpat”. Jej celem jest przyjęcie I Memoriału Karpackiego w zakresie kultywowania wszelkich form zagospodarowania przestrzeni przyrodniczo-rolniczej gór.
Założeniem jest reaktywowanie sałasza jako podstawowej formy współpracy rolników na obszarach górskich, a także jako sposobu na odbudowanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów górskich w oparciu o ekologiczną uprawę roli i wypas owiec.
Równolegle, na krakowskich Błoniach, odbywać sie będzie I Międzynarodowy Redyk. Podczas wypasu owiec na największej krakowskiej łące, będzie można obserwować pracę pasterzy, a w weekendy pokazy udoju owiec i wyrobu oscypków. Stado liczące około 150 owiec pozostanie na Błoniach do końca października.

Udostępnij