Huculi Mikołaja Iliuka w Małych Pieninach

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Muzycznej Owczarni w Szczawnicy-Jaworkach przy ulicy Białej Wody 13 odbędzie się koncert kapeli „Huculi Mikołaja Iliuka” z Żabiego (Werchowyny). Członkowie kapeli to muzycy zanurzeni w autentycznej, dziedziczonej z pokolenia na pokolenie tradycji muzykowania, są wirtuozami zwłaszcza w dziedzinie gry na skrzypcach, sopiłce i cymbałach, czemu dali wyraz zdobywając wielokrotnie najwyższe nagrody na muzycznych przeglądach folklorystycznych w wielu miejscach Europy.
Bazują na repertuarze odziedziczonym po ojcach i dziadach, który do dziś nie zatracił swojej magicznej funkcji obrzędowej. Komponują także własne utwory inspirowane tradycją muzyczną. Zespół kładzie nacisk na prezentacje reliktowych form folkloru muzycznego, w tym repertuaru największych mistrzów huculskiej tradycji muzycznej Mogura i Gawecia. Członkowie zespołu Mikołaj Iliuk, Wasyl Tymczuk, Juro Tafijczuk, Wasyl Mojsejczuk współtworzyli przez wiele lat słynny w Polsce i za granicą zespół „Czeremosz” najwybitniejszego huculskiego multiinstrumentalisty Romana Kumłyka. Podstawowy skład instrumentalny zespołu to krypka (skrzypce), cymbał (cymbały), bubeń (bęben), sopiłka (fujarka), rozbudowywany w miarę potrzeby o dodatkowe instrumenty: dudkę, trembitę, telinkę i bajan. Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij