Huculskie reminiscencje

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (ul. Wodna 3/5) zaprasza na „Huculskie reminiscencje”, wystawę prezentującą kulturę i sztukę mieszkańców Huculszczyzny. Przedmioty pokazywane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum i z kolekcji Krzysztofa Hejke. Po raz pierwszy w Polsce pokazane zostaną fotografie modelek wykonane przez Teodora Axentowicza, które stały się inspiracją do powstania jego obrazów, m.in. „Pogrzebu huculskiego”, „Kołomyjki” czy „Święta Jordanu”. Na wystawie pokazana zostanie również kolekcja przedmiotów huculskich, która jest spuścizną po Henryku Gąsiorowskim. Archiwalne zdjęcia, dokumenty, pocztówki, a także przedmioty używane na co dzień, pokazane będą na tle współczesnych fotografii prezentujących krajobrazy Huculszczyzny. Wystawa czynna do 02.12.2012 r.

Udostępnij