Idee Jana Gwalberta Pawlikowskiego

Sto lat temu Jan Gwalbert Pawlikowski opublikował esej pt. „Kultura a natura”, w którym dokonał analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem. Myśli zawarte w eseju zachowały swoją aktualność, prowokując dziś do gorzkiej refleksji. Stały się też inspiracją do zorganizowania konferencji pt. Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, której organizatorami są AWF w Krakowie, TPN, COTG PTTK i O/Akademicki PTTK w Krakowie. Pierwsza jej sesja odbędzie się w Krakowie 15.11, druga 16.11 w Zakopanem w dyrekcji TPN. Szczegóły tu:

Udostępnij