Jabłonka – stolica polskiej Orawy

Pod koniec ubiegłego roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się promocja monografii „Jabłonka – stolica polskiej Orawy. Historia i współczesność”. Pięknie wydana książka licząca 600 str. i wyposażona w liczne kolorowe i archiwalne zdjęcia jest dziełem 15 autorów. Jest to pierwsza w ogóle w dziejach piśmiennictwa polskiego monografia wsi orawskiej. Książka ta jest publikacją popularno-naukową, w której znajdziemy nie tylko omówienie dziejów Jabłonki do 1945 r., ale również historię parafii, informacje o rozwoju oświaty i opieki zdrowotnej, życia kulturalnego i społecznego, charakterystykę warunków przyrodniczo-geograficznych.

Udostępnij