Grupy górskie Karpat

W podstawowym podziale Karpat wyróżnia się najczęściej następujące masywy górskie:

Karpaty Zachodnie
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Karpaty Austriacko-Morawskie i Środkowomorawskie
Pogórze Beskidzkie,
Karpaty Słowacko-Morawskie,
Beskidy Zachodnie i Środkowe.

Centralne Karpaty Zachodnie

Małe Karpaty,
łańcuchy Małofatrzański, Wielkofatrzański, Tatrzański i Niżnotatrzański,

Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

Łańcuch Rudaw Słowackich,
Kras Słowacko-Węgierski,
Czerehat,
Góry Tokajsko-Slańskie,
Średniogórze Północnowęgierskie.

Karpaty Wschodnie
Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Beskidy Wschodnie,
Karpaty Mołdawsko-Munteńskie,
Subkarpaty Wschodnie.

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

Karpaty Marmaroskie,
Góry Rodniańskie,
Góry Bystrzyckie,
łańcuchy Wyhorlacko-Gutyński i Kelimeńsko-Hargicki,

Karpaty Południowe

łańcuchy Fogarasz, Paryng i Godeanu-Retezat,
Poiana Ruscă,
Góry Banackie,
Subkarpaty Południowe.

Góry Zachodniorumuńskie

Masyw Biharu,
Góry Maruszy, Kereszu i Seş-Meseş.

 

Udostępnij