Wydarzenia

O Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza w czwartek 23 listopada 2017 r.  o godz. 17 do swojej siedziby w Pałacu Biskupim przy ul. Piłsudskiego 16 na Spotkanie Muzealne z dr. Stanisławem Kucharzykiem, które odbędzie się w ramach prezentowanej wystawy Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie. Nasze wspólne dziedzictwo”.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie został powołany przez UNESCO w 1992 r. Początkowo obejmował przygraniczne obszary chronione Polski i Słowacji, a od 1998 r. również Ukrainy. Jego obszar tworzy sześć przylegających do siebie obszarów chronionych. Czytaj dalej

Turystyka górska w kontekście historycznym

Miło nam poinformować o konferencji naukowej obejmującej problematykę górską, w tym także oczywiście karpacką, która odbędzie się w Polanicy-Zdroju w dniach 15-17 listopada 2017 r. Jest to kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Góry – Literatura – Kultura zatytułowana Turystyka górska i alpinizm w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym (XVIII – XXI w.)Obrady przebiegać będą w dwu językach – stąd też drugi oficjalny tytuł konferencji: 5. Internationale Tagung „Berge – Literatur – Kultur” Bergtouristik und Alpinismus im sozialen und kulturellen Kontext. Czytaj dalej

Pasterstwo w Karpatach

Raz jeszcze przypominamy, że Towarzystwo Karpackie organizuje konferencję popularnonaukową zatytułowaną „Pasterstwo w Karpatach. Geneza i obraz współczesny”, na którą serdecznie zapraszamy. Konferencja uzyskała patronat honorowy Prezydenta Lublina, a odbędzie się w sobotę 25 listopada 2017 r. w małej sali widowiskowej „Inkubatora medialno-artystycznego” ACK UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie. Początek o godz. 10, a w jej programie planowane są następujące wystąpienia:
referat plenarny: prof. Grzegorz Jawor (UMCS), Osadnictwo wołoskie w Karpatach w XIV-XVII w.,
Dariusz „Dzida” Czerniak (Gilwice), Zróżnicowanie szałasów pasterskich na terenie Karpat,
Katarzyna Tur-Marciszuk (WUOZ w Lublinie) i lreneusz Marciszuk (KUL), Kobieta no połoninie, Czytaj dalej

Łuk Karpat 1980 na Konwencji Karpackiej 2017

W dniach 10-12 października 2017 r. w hotelu Palota w Lillafüred w Górach Bukowych na Węgrzech odbyła się 5. Konwencja Karpacka. Uczestniczyłem w niej na zaproszenie organizatorów, w celu przedstawiania prelekcji o pierwszym przejściu Łuku Karpat z 1980 r.
Przygotowanie prezentacji nie było sprawą łatwą z kilku powodów. Po pierwsze – część uczestników konwencji (w tym 6 ministrów środowiska) patrzy na Karpaty przynajmniej z perspektywy 3 poziomów wyżej, niż my chodzący po tych górach na co dzień. Po drugie – dysponowałem tylko slajdami na filmach ORWO, których stan po tylu latach i licznych pokazach nie był zbyt dobry. Po trzecie – już w trakcie przygotowywania wystąpienia – zaproponowano mi wspólną prelekcję z uczestnikami rumuńskiego przejścia Łuku Karpat: Via Carpatica Expedition z 2015 r. Czytaj dalej

Sztuka Pograniczy

Zapraszamy na LXVI Ogólnopolską Sesję Naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Sztuka Pograniczy” — organizowaną przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Lubelskiego SHS w Lublinie w dniach 16-17 listopada 2017 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1. Wśród planowanych wystąpień i referatów jest kilka o tematyce karpackiej i tak:
w czwartek 16 listopada
Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań,
Maria Kazimiera Staniszewska, Znacząc pogranicze. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja,
Agnieszka Gronek, Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza,
w piątek 17 listopada
Grażyna Stojak, Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika.

Spotkanie z Walerijem Padiakiem

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w środę 25 października 2017 r. o godz. 16 do Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 (budynek E) na spotkanie z  badaczem problematyki Rusinów Karpackich, wykładowcą na Uniwersytecie Preszowskim, pisarzem i wydawcą Walerijem Padiakiem z Użhorodu. W programie spotkania wykład o historii i kulturze Rusi Karpackiej, pokaz filmu o Rusinach z Rusi Preszowskiej oraz prezentacja dwóch książek: wydanej po polsku pracy Walerija Podiaka pt. „Historia literatury karpatorusińskiej”, której premiera miała miejsce na początku sierpnia na „Łemkowskiej Watrze na Czużyni” i monografii P. R. Magocsiego „Naród znikąd”.  Oczywiście obydwie książki będzie można w trakcie spotkania nabyć.

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach

Muzeum Podkarpackie w Krośnie ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję archeologiczną zatytułowaną „Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach”, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2017 roku w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przy ul. J. Piłsudskiego 16.
W programie dwudniowej konferencji wiele ciekawych referatów, a między innymi Jana Gancarskiego i Pawła Madeja – Skarb złotych bransolet z Dębowca i brązowych mieczy z Nowego Żmigrodu, Joanny Jędrysik i Marcina S. Przybyły – Kamienne fortyfikacje osady obronnej w Maszkowicach, Jacka Górskiego i Pawła Jarosza – Pogranicza kulturowe w Karpatach polskich i na ich przedpolu w początkach epoki brązu, Jana Chochorowskiego – Krzyżowe ozdoby kołczanów z Kotliny Karpackiej jako przejaw recepcji scytyjskich wzorców kulturowych, Wojciecha Blajera – Stare i nowe skarby wyrobów metalowych w Karpatach polskich. Szczegóły na stronie internetowej muzeum.

Jeszcze jedno przejście Łuku Karpat

Jak się okazuje w tym roku nie tylko Dominik Księski przeszedł Łuk Karpat. Stało się to też udziałem Jacka Stępnia, który przysłał nam krótką notatkę o swojej wyprawie.

Przejście Karpat w całości od dawna było moim marzeniem. Jeszcze rok temu uważałem wędrówkę liczącą ponad 2000 km za coś niemożliwego, ponad moje siły. Po ukończeniu trzech Głównych Szlaków Polski w 2016 roku postanowiłem, że nie będę dłużej czekać i w kolejnym sezonie letnim spróbuję zrealizować swoje marzenie. Po kilku miesiącach kompletowania sprzętu i map oraz planowania całej wyprawy, byłem gotowy. W największą wędrówkę mojego życia wyruszyłem 21 czerwca z rumuńskiej Orszowy. Czytaj dalej

Vincenz na zachodnich krańcach Polski

Niestrudzona w swej wędrówce wystawa pt. „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)” wg scenariusza Jana Choroszego dotarła do zachodnich krańców Polski. Od połowy października prezentowana jest w modrzewiowej Hali Spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju (przy ul. 3 Maja 1) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu (przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15). Warto też wiedzieć, że w świnoujskiej bibliotece 25 października 2017 r. odbędzie się „Spotkanie z Vincenzem”, a w ramach niego wykład dr. Jana Choroszego i projekcja filmu o Stanisławie Vincenzie. Serdecznie zapraszamy.

Kapliczki okolic Rymanowa

Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju serdecznie zaprasza w środę 11 października 2017 roku o godz. 19 na prelekcję członka Towarzystwa Karpackiego, przewodnika beskidzkiego Jana Tomkiewicza zatytułowaną „Kapliczki i kamieniarka okolic Rymanowa”. Wstęp wolny.