Konferencja Vincenzowska

Miło nam poinformować, że w dniach 23-24 listopada 2018 r. będzie miała miejsce w Krakowie konferencja z okazji 130 rocznicy urodzin Stanisława Vincenza, autora tetralogii Na wysokiej połoninie, która ma przypomnieć ponadczasowy wymiar twórczości Stanisława Vincenza, jej głęboki związek z krajobrazem kulturowym Karpat i Europy Środkowej oraz przenikającą ją humanistyczną ideę dialogu kultur.
Organizatorami jej są Towarzystwo Karpackie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Ramowy plan konferencji wygląda następująco:

23 listopada 2018 roku (piątek),

godz. 14 Uroczyste złożenie kwiatów na grobie Stanisława Vincenza na Cmentarzu Salwatorskim,
godz. 16 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie – otwarcie sesji krajoznawczej.

24 listopada 2018 roku (sobota),

godz.10 Międzynarodowe Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie

Otwarcie konferencji. Do tej pory swój udział w konferencji i tematy wystąpień potwierdzili:
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL), Wizja kultury pańsko-szlacheckiej w huculskiej tetralogii Vincenza,
dr hab. Włodzimierz Próchnicki (UJ), Lasy Vincenzowe,
dr hab. Ludmiła Siryk (UMCS), Stanisław Vincenz i Jarosław Iwaszkiewicz,
dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ), Stanisław Vincenz i Lucian Blaga – filozofia czasu i przestrzeni,
prof. Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński), Miedzy etnografią a beletrystyką – relacje o Hucułach w XIX-wiecznej Galicji,
prof. Vołodymyr Pogrebennyk (NUP, Kijów), Huculszczyzna w twórczości Ivana Franki i Stanisława Vincenza,
prof. Tatjana Bykova (NUP, Kijów), Міф про Гуцульську Атлантиду: культура гуцулів у творчості С. Вінценза,
dr Dorota Burda-Fischer (Uniwersytet w Hajfie), Tematy żydowskie w twórczości Stanisława Vincenza,
dr Jan A. Choroszy (UWr), Kresowa dusza Stanisława Vincenza,
dr Jacek Hajduk (UJ), O intelektualnych związkach Stanisława Vincenza z Grecją antyczną,
dr Michał Piętniewicz (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich O/Kraków), Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza. Próba dotknięcia,
dr Jakub Żmidziński (UAM), Szedł za ich tonami, uczył się. Muzyka jako medium porozumienia w ujęciu Stanisława Vincenza,
Andrzej Ruszczak, dr Leszek Rymarowicz (Towarzystwo Karpackie), Vincenz i jego bohaterowie w krajobrazie kulturowym współczesnej Huculszczyzny,
Robert Księżopolski (Towarzystwo Karpackie), Świat roślin w twórczości Stanisława Vincenza,
dr Krzysztof Duda (Towarzystwo Karpackie), Stanisław Vincenz i środowisko przyrodników lwowskich.

Prowadzone są rozmowy z kolejnymi prelegentami.

Na koniec konferencji o godz. 19.30 planowana jest projekcja filmu Waldemara Czechowskiego pt. Śladami Vincenza.

Szczegóły dotyczące programu konferencji będą podane na naszym portalu.

Informacji o konferencji udziela: Robert Księżopolski, Towarzystwo Karpackie, email: robertksi@gmail.com, tel. 668 840 034

Udostępnij