Obiekty obronne w Karpatach

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Karpackie wspólnie z Instytutem Informatyki i Biblioteką Politechniki Lubelskiej organizuje konferencję popularnonaukową zatytułowaną Obiekty obronne w Karpatach. Od Daków do Konfederacji Barskiej. Konferencja rozpocznie się 20 października 2018 r. o godz. 10 w Bibliotece Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36c. Na chwilę obecną program konferencji wygląda następująco:

– Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Spojrzenie na Karpaty okiem historyka;
– Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Wrocławski), Twierdze Daków;
– Andrzej Wielocha (Towarzystwo Karpackie Warszawa), Twierdze rzymskie;
– Jan Garncarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Grodzisko Troja w Trzcinicy;
– Michał Parczewski (Uniwersytet Rzeszowski), Wczesnośredniowieczny rozbiór północnych Karpat w świetle przemian budownictwa grodowego;
– Jerzy Montusiewicz (Towarzystwo Karpackie Lublin), Olteńskie kule;
– Pracownicy Instytutu Informatyki PL, Technologie 3D w muzealnictwie i archeologii;
– Aleksander Dymek (Towarzystwo Karpackie Kraków), Klasztorne warownie Mołdawii i Wołoszczyzny;
– Jerzy Montusiewicz (Towarzystwo Karpackie Lublin), Kościoły warowne Sasów Siedmiogrodzkich;
– Maciej Śliwa (krajoznawca, Kraków), Obozy warowne konfederatów barskich w Karpatach.

Konferencji, w której programie mogą zajść jeszcze niewielkie zmiany, będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna prezentująca obiekty obronne w Karpatach. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Kontakt do organizatorów: Jerzy Montusiewicz, email: j.montusiewicz@pollub.pl

Udostępnij