Konserwacje karpackich cerkwi

Biserica_Gersa_2008_01W niewielkiej rumuńskiej wiosce Gersa (w gminie Rebrişoara, niedaleko Nasaud) leżącej na południowych stokach Gór Rodniańskich zachowała się stara  drewniana cerkiew greckokatolicka (obecnie prawosławna) pw. śś. Archaniołów Michała i Gabriela pochodząca (wg zachowanej inskrypcji)
z 1721 r. Świątynia składa się z przedsionka, nawy i węższego od niej, zamkniętego prostokątnie prezbiterium. Drzwi wejściowe z ozdobnym, zamkniętym półkoliście portalem znajdują się na południowej stronie. Dach kalenicowy, łamany, niższy nad prezbiterium, pokryty jest gontem. Nad przedsionkiem usytuowana jest wieża z piękną galerią otwartą na wszystkie strony łukami wspartymi na ozdobnych słupach, zwieńczona unikatowym, bardzo wysokim i wąskim hełmem. W nawie głównej sklepionej kolebkowo, wymalowanej w latach 60, zachował się trzydrzwiowy ikonostas z XVIII w. z prazdnikami malowanymi przez Toadera Gherleanu, uzupełniony w partii szczytowej ikonami na szkle.
gersa_porownanieStosunkowo niedawno cerkiew został odrestaurowana z funduszy europejskich, a całkowita wartość zakończonej w 2012 r. konserwacji wyniosła ponad 1,7 mln lei. Jeżeli jednak porównamy zdjęcie sprzed konserwacji, z tym zrobionym w tym roku (2016), zobaczymy, że cerkiew jest być może ta sam, jednak nie taka sama. Różnice są właściwie nie wielkie i tkwią w szczegółach, ale właśnie owe szczegóły powodują, że cerkiew straciła swój niepowtarzalny urok. Czy tak musi kończyć się każda konserwacja?

Udostępnij