Magury ’14

magury_14W tych dniach ujrzały światło dzienne kolejne „Magury”, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Datowane na rok 2014, są – co warte podkreślenia – już 184 wydawnictwem warszawskiego SKPB. Liczą 168 stron, w tym 104 ilustracje i 2 mapki.
A oto spis ich zawartości:
Piotr Wirchniański: Łemkowski Thalerhof
Bogusław Głód: Chemiczna wojna pod Gorlicami
Maria Wirchniańska: Gładyszowskie polsko-łemkowskie noce i dnie po II wojnie światowej
Wiesław Żyznowski: Olchowiec wszechświatem Mikołaja Moriaka
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili: Wiersze V
Urszula Janicka-Krzywda: Święty Pachomiusz – ojciec monastycyzmu
Szymon Modrzejewski: Społeczne działania Stowarzyszenia Magurycz na rzecz ochrony sztuki sepulkralnej i małej sakralnej architektury przydrożnej w roku 2014 – sezon XXVIII 
Tadeusz Kiełbasiński: Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w roku 2014 
Varia
Uwaga! Będą do nabycia na najbliższych Spotkaniach Karpackich 15 maja 2015 r. w Muzeum Ziemi PAN.

Magury 14. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2014

Udostępnij