Łemkowskie wesele w Świątkowej Wielkiej

Nakładem Wydawnictwa „Żyznowski” ukazała się właśnie licząca 540 stron książka Bolesława (Wasyla) Bawolaka zatytułowana Łemkowskie wesele w Świątkowej Wielkiej. Książka, której premiera miała miejsce tydzień temu w Świątkowej Wielkiej, rodzinnej wsi autora w trakcie Parady Historycznej oparta jest na wspomnieniach i rodzinnych przekazach wzbogaconych bogatą literaturą i materiałem źródłowym. Jak pisze jej wydawca, zaprasza ona na trzydniowe wesele, z muzyką, śpiewem, jadłem i napitkiem. Łemkowskie wesele z lat trzydziestych było rytuałem niepowtarzalnym w swojej obrzędowości, ceremoniale, odświętności, ilości wykonanych pieśni i osób zaangażowanych, aby ten ludowo-cerkiewny obrządek dopełnił się według nakazu tradycji i miejscowych zwyczajów. Jednak samo wesele poprzedza wiele starań i zabiegów – np. swatania i oględzin majątku. Wszystko to autor opisuje z wyjątkową wnikliwością i szczegółowością.

A oto spis treści tego dzieła:
Przedmowa, Wiesław Żyznowski
Ocalić od zapomnienia… , Bogumiła Tarasiewicz
Od autora – uwagi wstępne
1. Wesila bude!
Wesila, wesila bude, weseleńko
Tradycyjne małżeństwo łemkowskie
Wywidyny
Ohladyny
Zmowyny
Zaruczyny
Przygotowanie do wesela
Orszak weselny
Strój weselny
Obrzędowe pieczywo weselne
Zahrawyny
Na wincjach
Młody wybiera się do młodej
W domu młodej przed przybyciem młodego
Po drodze do młodej
U młodej pod drzwiami (przed ślubem)
W domu młodej przed ślubem
Błogosławieństwo młodych (przed ślubem)
W drodze do cerkwi (do ślubu)
2. Winczanja mołodych
Ślub
Powrót ze ślubu
Przed domem weselnym po ślubie
Główna uczta weselna
Ładkania
Przenosiny młodej
Przed drzwiami młodego
Gościna w domu młodego
Prydany
Oczepyny
Omywania
Pokładyny
Zakończenie wesela
Poprawyny
3. Zozula kukat…
Wesela wdów i panien z dzieckiem
Wierzenia, czary miłosne
wróżby, przesądy i zabobony weselne
Świątkowskie melodie
pieśni i przyśpiewki weselne
Przysłowia związane z obrzędem weselnym
Literatura
Fotografie rodzinne
Śladami dawnej Świątkowej

Udostępnij