Materiały do monografii Komańczy

Z okazji jubileusz 500-lecia lokacji Komańczy ukazała się publikacja zatytułowana „Historia, kultura i tradycja w 500-letniej Komańczy”. Licząca 240 stron książka nosi podtytuł „Wstęp do monografii” choć jest właściwie wstępem do pracy nad monografią, stanowi bowiem zbiór artykułów dotyczących różnych, mniej lub bardziej szczegółowych zagadnień z dziejów Komańczy.
Zawartość:
Wojciech Wesołkin, Komańcza. Materiały do monografii.
Wojciech Wesołkin, Republika Komańczańska. Przyczynek do zagadnienia.
Wojciech Wesołkin, Materiały do historii parafii greckokatolickiej w Komańczy.
Wojciech Wesołkin, Parafia prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Komańczy. Zarys dziejów.
Edward Orłowski, Zarys historii parafii obrządku łacińskiego p.w. św. Józefa w Komańczy.
Wojciech Wesołkin, Komańcza. Przyczynek do historii oświaty.
Edward Orłowski, Historia gospodarki leśnej w rejonie Komańczy, powstanie i działalność Nadleśnictwa Komańcza.
Paweł Królikowski, Łemkowie jako grupa kulturowa.
Paweł Królikowski, Wybór z etnografii Komańczy i okolic.
Komańcza wczoraj i dziś. Przyczynek do historii działań wspólnych.

 

Udostępnij