Nocne czuwanie w Łopience

W cerkwi w Łopience w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 2012 r. z inicjatywy Towarzystwa Karpackiego odbyło się nocne czuwanie połączone z nabożeństwem ekumenicznym, w którym wzięli udział ks. kanclerz Jan Antonowicz z prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej, ks. Andrzej Żuraw i ks. Romana Kiłyk z metropolii przemysko-warszawskiej kościoła greckokatolickiego i ks. dziekan Ryszard Rawicki z kościoła polsko-katolickiego. Nabożeństwo,  które obejmowało czytanie Słowa Bożego, modlitwę o jedność chrześcijan i modlitwy maryjne wzięte z liturgii poszczególnych kościołów, zakończyło się przed północą. Pomimo wyjątkowo deszczowej i chłodnej aury w czuwaniu wzięło udział ok. 30 osób.

Udostępnij