Kultura ludowa Górali Spiskich

Jako XIX tom w cyklu Biblioteka Górska COTG ukazała się książka zatytułowana „Kultura ludowa Górali Spiskich” pod. red. Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków 2012, 460+8 s. format B5. Monograficzne opracowanie dotyczy Spiszą po polskiej stronie granicy. To po Góralach Babiogórskich i Orawskich trzecia obszerna monografia grupy etnograficznej z polskich Karpat wydana przez COTG PTTK w ostatnim czasie. Duże brawa i prosimy o następne.
A oto zawartość książki:
Piotr Krzywda, Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Spiskich.
Jerzy M. Roszkowski, Z historycznej i etniczno-kulturowej problematyki Niemców spiskich.
Wojciech Dudziak, Społeczność Spiszaków.
Marian Długosz, Gospodarka.
Anna Woźny, Pasterstwo i gospodarka hodowlana.
Marek Grabski, Budownictwo drewniane.
Marek Grabski, Architektura sakralna.
Katarzyna Ceklarz, Rzemiosło, przemysł i sztuka ludowa.
Justyna Masłowiec, Strój.
Krystyna Reinfuss-Janusz, Pożywienie.

 

Udostępnij