Nowe władze Towarzystwa Karpackiego

Z wielką radością i dużą dozą optymizmu na przyszłość pragniemy poinformować, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Towarzystwa Karpackiego w Warszawie wybrane zostały nasze nowe władze w postaci prezesa Juliusza Marszałka, wiceprezesów Roberta Księżopolskiego, Leszka Rymarowicza i Ireny Wielochy, sekretarza Bogdana Mościckiego, skarbnika Edmunda Kuny i pełnomocnika d/s Łopienki Zbigniewa Kaszuby. Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie Stanisław Kryciński (przewodniczący), Jerzy Montusiewicz oraz Andrzej Nędzyński, a także Sąd Koleżeński, w którym w twarzowych togach zasiedli Adam Zamojski (przewodniczący), Stanisław Flakiewicz i Andrzej Ruszczak. Nowym władzom życzymy satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków, a pozostałym członkom Towarzystwa satysfakcji z nowych władz.

Udostępnij