Czas dla Łopienki – po raz piąty

Towarzystwo Karpackie i Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej zapraszają w sobotę 22 kwietnia 2017 r. od godziny 10 na piątą już edycję sesji informacyjno-prelekcyjnej „CZAS DLA ŁOPIENKI”, która tradycyjnie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Sesja jak zwykle podzielona będzie na dwa bloki. W pierwszym zostaną przedstawione informacje o Łopience i o działaniach planowanych przez Towarzystwo Karpackie na rok 2017. Informacje o swoich planach przedstawią także Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Baligród, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie,  a także Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. W drugim bloku – referatowym będziemy mogli posłuchać wystąpień:
– Wojciecha Krukara, Egzotyczne i nieznane nazwy topograficzne w  Cisnej i okolicy – pochodzenie i znaczenie;
– Adama Szarego, Magiczne i religijne wykorzystanie roślin przez Bojków i Łemków – na tle wierzeń ludów ościennych;
– Łukasza Bajdy, Historia niektórych rodzin szlacheckich na terenie pomiędzy Solinką a Wetliną.
W trakcie sesji zostanie także wyświetlony film o Łopience, a zakończy ją koncert autorski Jarosława Tomaszewskiego.
Sesji będzie towarzyszyć promocja książki Łukasza Bajdy pt. Szlachta w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie (więcej o tej książce), a także w jej trakcie będzie można zakupić wydawnictwa Towarzystwa Karpackiego, publikacje dotyczące Łopienki i Bieszczadów będące jednocześnie cegiełkami na odbudowę łopieńskiej cerkwi, oraz foldery, przewodniki i mapy.

Udostępnij